Personvernerklæring for Lingu

Behandling av personopplysninger hos Lingu skjer i henhold til personvernlovgivningen (GDPR).

Lingu AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger om våre kunder og brukere av nettsidene lingu.no og lingu.com. Vi er også databehandler på vegne av ulike offentlige direktorater, slik at kursdeltakere kan delta i og få dokumentert opplæringen sin hos oss.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende personopplysninger om våre kunder;

 • Navn
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Mobilnummer

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

For våre kursdeltakere og brukere av læringsportalen behandler vi følgende personopplysninger:

 • Identitet: Navn, personnummer, fødselsdato og kjønn
 • Kontaktinformasjon: Adresse, mobilnummer, og epostadresse
 • Personlig læringsprofil: Utdanningsnivå, språkferdigheter og andre ferdigheter
 • Påloggingsdata: IP-adresse, påloggingshistorikk
 • Læringsdata: Vi lagrer din aktivitet på læringsportalen vår. Det gjelder for eksempel innleverte oppgaver, kommentarer, utvikling i ferdigheter og erfaringspoeng, tidsbruk og resultat fra ulike quiz og tester. 

 

For jobbsøkere og våre ansatte, lagrer vi tillegg opplysninger som er nødvendige for arbeidsforholdet, yrkeserfaring, utdanning, og dokumenter som CV mv., samt kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler dine opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg (eller din arbeidsgiver). For å kunne gi tilgang til våre opplæringstjenester lokalt eller på nettet, må vi kontrollere hvem som har tilgang til opplæringen.

For å kunne utgi dokumentasjon som for eksempel kursbevis, må vi innhente personopplysninger om kursdeltakeren, herunder personnummer, i henhold til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp eller din kursdeltakelse via e-post.

 

Grunnlaget for behandlingen

Avtale med deg: Innsamlede personopplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Samtykke fra deg: Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Lovpålagt behandling: Behandling av personopplysninger for kursdeltakelse i i norsk og samfunnskunnskap skjer med grunnlag i er personvernforordningen Art 6 (c).

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp eller opplysninger som du eller din arbeidsgiver senere har fylt ut i elektroniske skjemaer.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen (for eksempel kundesupport) utleveres nødvendige personopplysninger til våre leverandører og samarbeidspartnere. Samtlige leverandører har en databehandleravtale med oss som sikrer en trygg og forsvarlig behandling av dine personopplysninger. Leverandørene er basert Norge eller i land innenfor EU, eller USA.

Våre leverandører og partnere behandler dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart;
 • når oppgaver utføres av leverandører på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere;
 • når offentlige myndigheter har krav på dette i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

Hvis du ikke ønsker å gi personopplysninger til oss, kan vi ikke levere den tjenesten du ber om. Det er derfor ikke mulig å reservere seg mot dette.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Informasjon om kursdeltakelse lagres i 5 år.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger når grunnlaget for vår behandling ikke lenger er til stede.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er daglig leder hos Lingu AS. Du kan ringe vårt kundesenter på telefon +47 40300040 dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold og personvern. Forespørsler om innsyn eller sletting må sendes skriftlig til post@lingu.no.

Du kan korrigere eller endre dine personopplysninger på Min profil, og endre samtykke eller reservering for markedsføring på Samtykke-siden.

 

Photo by Sigmund on Unsplash