Personvernerklæring og bruksvilkår for Lingu

Behandling av personopplysninger hos Lingu skjer i henhold til personvernlovgivningen (GDPR).

Lingu AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger om våre kunder og brukere av nettsidene lingu.no og lingu.com. Vi er også databehandler på vegne av ulike offentlige direktorater, slik at kursdeltakere kan delta i og få dokumentert opplæringen sin hos oss.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende personopplysninger om våre kunder;

 • Navn
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Mobilnummer

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

For våre kursdeltakere og brukere av læringsportalen behandler vi følgende personopplysninger:

 • Identitet: Navn, personnummer, fødselsdato og kjønn
 • Kontaktinformasjon: Adresse, mobilnummer, og epostadresse
 • Personlig læringsprofil: Utdanningsnivå, språkferdigheter og andre ferdigheter
 • Påloggingsdata: IP-adresse, påloggingshistorikk
 • Læringsdata: Vi lagrer din aktivitet på læringsportalen vår. Det gjelder for eksempel innleverte oppgaver, kommentarer, utvikling i ferdigheter og erfaringspoeng, tidsbruk og resultat fra ulike quiz og tester. 

 

For jobbsøkere og våre ansatte, lagrer vi tillegg opplysninger som er nødvendige for arbeidsforholdet, som for eksempel yrkeserfaring, utdanning, dokumenter som CV mv., og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler dine opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg (eller din arbeidsgiver). For å kunne gi tilgang til våre opplæringstjenester lokalt eller på nettet, må vi kontrollere hvem som har tilgang til opplæringen.

For å kunne utgi dokumentasjon som for eksempel kursbevis, må vi innhente personopplysninger om kursdeltakeren, herunder personnummer, i henhold til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp eller din kursdeltakelse via e-post.

 

Grunnlaget for behandlingen

Avtale med deg: Innsamlede personopplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Samtykke fra deg: Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Lovpålagt behandling: Behandling av personopplysninger for kursdeltakelse i i norsk og samfunnskunnskap skjer med grunnlag i er personvernforordningen Art 6 (c).

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp eller opplysninger som du eller din arbeidsgiver senere har fylt ut i elektroniske skjemaer.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen (for eksempel kundesupport) utleveres nødvendige personopplysninger til våre leverandører og samarbeidspartnere. Samtlige leverandører har en databehandleravtale med oss som sikrer en trygg og forsvarlig behandling av dine personopplysninger. Leverandørene er basert Norge eller i land innenfor EU, eller USA.

Våre leverandører og partnere behandler dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart;
 • når oppgaver utføres av leverandører på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere;
 • når offentlige myndigheter har krav på dette i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

Hvis du ikke ønsker å gi personopplysninger til oss, kan vi ikke levere den tjenesten du ber om. Det er derfor ikke mulig å reservere seg mot dette.

 

Sletting av personopplysninger

Dersom behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket og be om at dine data slettes permanent fra våre systemer.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
Informasjon om kursdeltakelse lagres i 5 år.

For jobbsøkere lagrer vi søknad med vedlegg i inntil 3 år.
 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger når grunnlaget for vår behandling ikke lenger er til stede.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er daglig leder hos Lingu AS. Du kan ringe vårt kundesenter på telefon +47 40300040 dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold og personvern. Forespørsler om innsyn eller sletting må sendes skriftlig til post@lingu.no.

Du kan korrigere eller endre dine personopplysninger på Min profil, og endre samtykke eller reservering for markedsføring på Samtykke-siden.BRUKSVILKÅR OG BETINGELSER

Vennligst les nøye gjennom disse bruksvilkårene før du bruker våre tjenester.

GENERELLE VILKÅR 
1.1. Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkårene") utgjør en juridisk avtale mellom deg, enten som individ eller på vegne av en enhet ("Brukeren", "du") og Lingu EdTech AS, et selskap registrert i Norge ("Lingu", "vi", "oss", "vår").


TILGANG TIL TJENESTENE 
2.1. Ved å kjøpe eller bruke våre e-læringsressurser, godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, har du ikke rett til å bruke Lingu sine tjenester.


BRUKSBETINGELSER 
3.1. Brukere kan ikke bruke, kopiere, vise, selge, lisensiere, de-kompilere, eller på annen måte utnytte Lingu sine tjenester for noen kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Lingu. 
3.2. Brukerne kan ikke omgå noen teknologiske tiltak som er utformet for å beskytte tjenestene.


BRUK I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Hvis Produktet skal anvendes eller beskrives i tilbud til det offentlige eller i offentlige anskaffelser, må følgende vilkår oppfylles:
a. Det må inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Kunden og Lingu AS, som beskriver bruken av Produktet i den spesifikke konteksten.
b. Dersom anskaffelsen krever forpliktelseserklæring fra underleverandører, skal Lingu AS signere en forpliktelseserklæring som teknisk og/eller faglig underleverandør i leveransen, som vedlegges tilbudet. Manglende overholdelse av disse vilkårene kan føre til oppsigelse av lisensen.


BRUKERLISENS 
4.1. Ved kjøp av våre tjenester, gir vi deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-sublisensierbar lisens til å bruke tjenestene til eget bruk.


OPPHAVSRETT OG EIENDOMSRETTIGHETER 
5.1. Vi eier eller lisensierer all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i tjenestene (inkludert all programvare, tekst, grafikk, bilder, video, lyd, musikk, og annet materiale).


ENDRINGER I VILKÅRENE 
6.1. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene. Den siste versjonen av vilkårene vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.


ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR 
7.1. Tjenestene leveres "som de er" og "som tilgjengelig", uten noen form for garanti.


JURIDISKE FORHOLD 
8.1. Disse vilkårene er underlagt lovene i Norge, og eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler.

Ved å bruke tjenestene, godtar du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og betingelsene.

Dersom du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss på pia@lingu.no.

© 2023 Lingu AS. Alle rettigheter forbeholdt.
 

Photo by Sigmund on Unsplash