Lingus vilkår og betingelser for lisensbruk

Lingus vilkår og betingelser

Denne avtalen gjelder for vårt læringsstyringssystem (LMS) og ressurser som eies og drives av Lingu AS. Vi refererer til disse tjenestene i denne avtalen som "Tjenestene". 

Ved å bruke Tjenestene og få tilgang til ressursene, tjenestene, produktene og verktøyene vi tilbyr, forstår og godtar du å godta og overholde følgende vilkår og betingelser som angitt i denne policyen (heretter referert til som 'Brukeravtale').

Vi forbeholder oss retten til å endre denne Brukeravtalen fra tid til annen uten varsel. Du erkjenner og godtar at det er ditt ansvar å gjennomgå denne Brukeravtalen regelmessig for å gjøre deg kjent med eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av Tjenestene etter slike endringer vil utgjøre en erkjennelse og avtale om de endrede vilkårene og betingelsene.

Generelle vilkår
1.1. Denne avtalen ("Vilkår") utgjør en juridisk avtale mellom deg, enten som enkeltperson eller på vegne av en enhet ("Bruker", "du") og Lingu AS, et selskap registrert i Norge ("Lingu", "vi", "oss", "vår").

Tilgang til Tjenestene
2.1. Ved å kjøpe eller bruke våre e-læringsressurser, godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke aksepterer vilkårene, har du ikke rett til å bruke Lingus tjenester.

Brukervilkår
3.1. Brukere kan ikke bruke, kopiere, vise, selge, lisensiere, dekompilere eller på annen måte utnytte Lingus tjenester til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Lingu.
3.2. Brukere kan ikke bruke våre tjenester som en del av anbud eller offentlige kontrakter, hvis produktet skal brukes i et offentlig anbud, må det være en skriftlig avtale om dette.
3.3. Brukere kan ikke omgå teknologiske tiltak designet for å beskytte tjenestene.

Brukerlisens
4.1. Ved kjøp av våre tjenester, gir vi deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke tjenestene for personlig bruk.

Opphavsrett og eiendomsrettigheter
5.1. Vi eier eller lisensierer alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i tjenestene (inkludert all programvare, tekst, grafikk, bilder, video, lyd, musikk og annet materiale).

Endringer i vilkårene
6.1. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene. Den nyeste versjonen av vilkårene vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

Ansvarsfraskrivelse og begrensning av ansvar
7.1. Tjenestene leveres "som de er" og "som tilgjengelige", uten noen garanti.

Juridiske forhold
8.1. Disse vilkårene er underlagt lovene i Norge, og eventuelle tvister skal løses av norske domstoler.

Ved å bruke tjenestene, godtar du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og betingelsene.

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss på pia@lingu.no.
© 2023 Lingu AS.
Alle rettigheter forbeholdt.