Norsk plasseringstest (A2)

Denne testen måler om du har nivå A2 i norsk. For å oppnå A2 må 80 % eller mer besvares riktig.
Du kan bare starte testen én gang. Sørg for at du har minst 30 minutter tilgjengelig for å fullføre testen.
Testen dekker lytting, lesing og grammatikk.
Resultatet av testen vil bli sendt til deg på e-post etter at testen er fullført.

Hvordan lese resultatet
Under 80 %: Under A2
80 % eller mer: A2

Om nivå A2
Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du er kjent med. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til arbeidet ditt. Du kan skrive korte, enkle meldinger og beskrive opplevelser og hendelser ved hjelp av enkle fraser og setninger.

Begrepene A1, A2, B1, B2, C1 og C2 refererer til Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR). A1 er det laveste nivået, mens C2 er det høyeste nivået.

Velg et kurs på riktig nivå
Hvis du registrerer deg for et språkkurs, velg et nivå som er over nivået for resultatene dine. Dersom prøven sier at du er på A2-nivå, velg et emne på B1-nivå.

Det er mange muligheter selvfølgelig. Ring eller skriv til oss hvis du vil ha råd om riktig kurs for deg.

Påmelding

Testen er gratis. Du får tilgang umiddelbart etter oppmeldingen, og kan fullføre testen innen 30 dager.