AMO

Yrkesnorsk (AMO)

Yrkesnorsk er et AMO-kurs hvor deltakerne får trening i muntlig og skriftlig norsk, hjelp til jobbsøk og CV-arbeid og generell innføring i arbeidslivet i Norge.

 

Yrkesnorsk er et intensivkurs i norsk hvor deltakerne får trening i muntlig og skriftlig norsk, hjelp til jobbsøk og CV-arbeid og generell innføring i arbeidslivet i Norge. Første del av kurset er åtte uker kurs i norsk, digitale ferdigheter, jobbsøk og norsk arbeidsliv. Andre del består av tre måneder arbeidstrening i en norsk bedrift, og én kursdag med språktrening.

Kurset følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, med fokus på arbeidslivsdomenet. Deltakerne får trening i fem språkferdigheter fra læreplanen: lytte, snakke, samtale, lese og skrive.

Kurset leveres til NAV av Lingu AS i samarbeid med Norasondegruppen AS.

Tilgjengelig på forespørsel

Du får fleksibel og rask språkopplæring hos Lingu. Har du noen spørsmål? Chat med oss da vel!