Basisnorsk for arbeidslivet A2

For privatpersoner

Forbedre norskkunnskapene dine med Basisnorsk for arbeidslivet

Har du noen gang ønsket å mestre det norske språket, forstå nyansene i arbeidslivet og fordype deg mer i den norske kulturen? Hvis ja, har vi det perfekte kurset for deg.

Sponsert av de norske immigrasjonsmyndighetene og utviklet i samarbeid med forfatter Gunnhild Aakervik fra Fagnorsk og Lingu, er denne dybdelærende digitale ressursen spesielt utformet for arbeidsmiljøet. Det er en omfattende språkkurs basert på boken "Basisnorsk for arbeidslivet" med ekstra ressurser for spesifikke bransjer.

Vårt kurs er unikt utformet for å hjelpe deg med:

 1. Å oppnå kompetansemålene i norsk læreplan på A2-nivå.
 2. Å forbedre dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.
 3. Å bedre forstå språkbruk, regler og normer i norske arbeidsplasser.

Gjennom en kombinasjon av avansert AI-teknologi gir vi personlig, sanntidsveiledning for både skriftlig og muntlig norsk. Du vil få umiddelbar tilbakemelding og framovermelding, noe som sikrer en svært effektiv og engasjerende læringsopplevelse.

Ikke bare det, kurset utstyrer deg med praktiske kommunikasjonsferdigheter for arbeidsplassen. Med enkle setninger og nyttige ordforklaringer vil du lære hvordan du aktivt kan delta og tilpasse deg nye arbeidsplasser.

Enten du planlegger å ta Norskprøven eller ikke, vil dette kurset være nyttig, da det ikke bare hjelper deg å mestre testen, men også gir relevante oppgaver for sosial integrering og hverdagsliv i Norge.

 

Kursstruktur

Vårt fleksible "blended learning" kurs leveres gjennom nettundervisning og kombinerer selvstyrt læring med lærerstyrte aktiviteter. Kurset er strukturert slik:

 • Søknad og digital plasseringstest
 • Telefonintervju og tilbud om kursplass med støtte
 • Aksept av tilbudet med egenerklæring
 • Deltakelse i opplæringen
 • Avsluttende nivåtest etter opplæringsfullføring
 • Kursbevis

 

Undervisningsmetoder

Læringsprogrammet inkluderer flere undervisningsmetoder, blant annet:

 • Lærerstyrte digital undervisning i grupper
 • Individuelle veiledningssamtaler med lærer
 • Tilgang til den digitale ressursen "Basisnorsk for arbeidslivet" med sanntidstilbakemelding på uttale og skriftlige oppgaver
 • Asynkrone skrivetreningverktøy sammen med klassen
 • Tilgang til Samanehs reise

 

Hvem kan søke?

Dette kurset er designet for voksne innvandrere som har brukt opp retten til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven eller ikke har rett til gratis opplæring.

 

Hvordan søke?

Send inn søknaden din sammen med en digital plasseringstest. Vi vurderer søknader basert på ulike kriterier som arbeidssituasjon, digitale ferdigheter og forventninger til selvstudium.

Ikke gå glipp av denne utmerkede muligheten til å forbedre språkkunnskapene dine og utvide dine muligheter i norsk arbeidsliv. Søk i dag for en sjanse til å vokse, tilpasse deg og lykkes i Norge!

Husk, dette kurset er støttet av de norske immigrasjonsmyndighetene og er din gyldne billett til å mestre det norske språket. Og det er gratis!

Du får fleksibel og rask språkopplæring hos Lingu. Har du noen spørsmål? Chat med oss da vel!