BEDRIFT

Norskopplæring på arbeidsplassen B1

Kurset skal utvikle deltakernes kommunikasjonsferdigheter i norsk jobbspråk og forventninger i norsk arbeidsliv. Deltakerne vil, gjennom jobbrelevante caser, trenes i muntlig og skriftlig jobbspråk, for på den måten å bli språklig oppdatert for deltakelse i arbeidslivet.

Spesialtilpasset norskopplæring for din arbeidsplass

Lingu tilbyr spesialtilpasset norskopplæring for næringslivet og offentlig sektor. Vi tilbyr et bredt spekter av spesialtilpassede og fleksible opplæringsprogrammer rettet mot behovene i arbeidslivet. Med undervisning i små grupper og med svært dyktige pedagoger garanterer vi høy grad av deltakerinteraksjon og en svært god læringskurve!

 

Hvordan kurset er bygget opp

Kurset inneholder viktige temaer innenfor norsk kultur, historie og samfunnsforhold. Målet med kursene er å øke deltakernes norskkompetanse og kommunikasjonsferdigheter i administrative stillinger eller annet i offentlig eller privat sektor.

Kurset skal utvikle kommunikasjonsferdigheter hos deltakerne i forhold til norsk jobbspråk og forventninger i norsk arbeidsliv. Deltakerne vil, gjennom jobbrelevante caser, trenes i muntlig og skriftlig jobbspråk, for på den måten å bli språklig oppdatert for deltakelse i arbeidslivet. Passer for ansatte i alle bransjer.

Behovene for språkundervisning varierer fra person til person og bedrift til bedrift. Nøkkelen til et vellykket kurs ligger i lærerens evne til å imøtekomme disse behovene. Vi gjennomfører derfor et gratis kartleggingsintervju med hver enkelt deltaker før oppstarten av hvert kurs, og skreddersyr et effektivt og relevant språk-, kultur- og kommunikasjonskurs ut i fra deltakernes nivå, behov og ønsker.

Kursholderen vektlegger utstrakt bruk av caser basert på reelle arbeidssituasjoner og behov for praktisering av fagterminologi. Deltagerne kan tilbys nettbasert undervisning dersom det er vanskelig å treffe lærer ansikt-til-ansikt. Lingu har svært gode resultater med denne typen undervisning som et alternativ til de fysiske klasseromsundervisningen.

Innhold

Norskopplæring på arbeidsplassen B1-B2 Viderekomne
Kursdeltakerne får en økt kompetanse i det norske språket, i tillegg til en dypere gjennomgang av det norske samfunn og kulturforskjellene som kan oppstå. Kurset egner seg også for kursdeltakere som ønsker å ta bergenstesten på høyere nivå. Kurset omhandler arbeid med varierte tekster og aktiviteter som skal øke kursdeltakernes språklige sikkerhet og gi økt kunnskap om det norske samfunnet.

Kurset består av følgende moduler:

  • Kunnskap om hvordan de bedre kan kommunisere fagkunnskap på norsk
  • Kommunikasjonsferdigheter i jobbsamtaler, faglig og sosialt
  • Trygghet og profesjonalitet i jobbkommunikasjon
  • Språktekniske ferdigheter. Kursinnholdet bygges på relevante jobbscenarioer.

 

Kursbevis og godkjenningsordningen

Samtlige kursdeltakere får tilsendt elektronisk kursbevis etter fullført kurs.

Lingu AS er godkjent tilbyder av norskopplæring for voksne innvandrere. Dette kurset følger ikke nødvendigvis læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og vil derfor kanskje ikke være omfattet av godkjenningsordningen. Dersom godkjent opplæring er viktig for deltakerne, har vi andre kurstilbud som følger læreplanen. Ta kontakt dersom du er usikker på dette.

Ofte stilte spørsmål

Du får fleksibel og rask språkopplæring hos Lingu. Har du noen spørsmål? Chat med oss da vel!