BEDRIFT

Norskopplæring på arbeidsplassen C1

Kurset skal utvikle deltakernes kommunikasjonsferdigheter i norsk jobbspråk og forventninger i norsk arbeidsliv. Deltakerne vil, gjennom jobbrelevante caser, trenes i muntlig og skriftlig jobbspråk, for på den måten å bli språklig oppdatert for deltakelse i arbeidslivet.

Spesialtilpasset norskopplæring for din arbeidsplass

Lingu tilbyr spesialtilpasset norskopplæring for næringslivet og offentlig sektor. Vi tilbyr et bredt spekter av spesialtilpassede og fleksible opplæringsprogrammer rettet mot behovene i arbeidslivet. Med undervisning i små grupper og med svært dyktige pedagoger garanterer vi høy grad av deltakerinteraksjon og en svært god læringskurve!

 

Hvordan kurset er bygget opp

Kurset inneholder viktige temaer innenfor norsk kultur, historie og samfunnsforhold. Målet med kursene er å øke deltakernes norskkompetanse og kommunikasjonsferdigheter i administrative stillinger eller annet i offentlig eller privat sektor.

Kurset skal utvikle kommunikasjonsferdigheter hos deltakerne i forhold til norsk jobbspråk og forventninger i norsk arbeidsliv. Deltakerne vil, gjennom jobbrelevante caser, trenes i muntlig og skriftlig jobbspråk, for på den måten å bli språklig oppdatert for deltakelse i arbeidslivet. Passer for ansatte i alle bransjer.

Behovene for språkundervisning varierer fra person til person og bedrift til bedrift. Nøkkelen til et vellykket kurs ligger i lærerens evne til å imøtekomme disse behovene. Vi gjennomfører derfor et gratis kartleggingsintervju med hver enkelt deltaker før oppstarten av hvert kurs, og skreddersyr et effektivt og relevant språk-, kultur- og kommunikasjonskurs ut i fra deltakernes nivå, behov og ønsker.

Kursholderen vektlegger utstrakt bruk av caser basert på reelle arbeidssituasjoner og behov for praktisering av fagterminologi. Deltagerne kan tilbys nettbasert undervisning dersom det er vanskelig å treffe lærer ansikt-til-ansikt. Lingu har svært gode resultater med denne typen undervisning som et alternativ til de fysiske klasseromsundervisningen.

Norskopplæring på arbeidsplassen

Norskopplæring på arbeidsplassen A1 Grunnleggende
Dette er kurset for nybegynnere som trenger en generell innledning i norsk forretningsspråk. I dette kurset tar lærer spesielt hensyn til den enkelte deltakers utdannelse og språkbakgrunn 

Norskopplæring på arbeidsplassen A2 Basis
Kursdeltakerne får en økt kompetanse i det norske språket, i tillegg til en gjennomgang av det norske samfunn og kulturforskjellene som kan oppstå. Dette er et perfekt kurs for innvandrere som ønsker å komme seg inn i det norske arbeidslivet. Hovedfokus på kurset er formidling av kunnskap og bevisstgjøring om å bo i Norge og arbeide i norsk næringsliv.

Kurset består av følgende moduler:

 • Introduksjon og presentasjon
 • Det første jobbmøtet
 • Ta imot besøkende
 • Bekrefte avtaler
 • Telefon/e-post
 • Tall og valuta
 • Uttrykke holdninger
 • Small talk
 • Jobbkultur

Norskopplæring på arbeidsplassen B1-B2 Viderekomne
Kursdeltakerne får en økt kompetanse i det norske språket, i tillegg til en dypere gjennomgang av det norske samfunn og kulturforskjellene som kan oppstå. Kurset egner seg også for kursdeltakere som ønsker å ta bergenstesten på høyere nivå. Kurset omhandler arbeid med varierte tekster og aktiviteter som skal øke kursdeltakernes språklige sikkerhet og gi økt kunnskap om det norske samfunnet.

Kurset består av følgende moduler:

 • Kunnskap om hvordan de bedre kan kommunisere fagkunnskap på norsk
 • Kommunikasjonsferdigheter i jobbsamtaler, faglig og sosialt
 • Trygghet og profesjonalitet i jobbkommunikasjon
 • Språktekniske ferdigheter. Kursinnholdet bygges på relevante jobbscenarioer.

Norskopplæring på arbeidsplassen C1 Ekspert
Kursdeltakerne vil få en solid kompetanse i det norske språket på et avansert nivå, i tillegg til en dypere gjennomgang av det norske arbeidslivet og hvordan deltakerne kan opptre mens effektivt i arbeidssituasjonen.

Kurset består av følgende moduler:

 • Solid kunnskap om sosiale normer og regler i norsk arbeidsliv
 • Kunnskap om kommunikative strategier og kommunikasjonsmodeller
 • Kunnskap om moderne og profesjonell skriftlig norsk
 • Kunnskap om et relasjonsbyggende og løsningsorientert språk
 • Kunnskap om tekst og sammenheng, disposisjon og struktur, stil og tone.
 • Økte egenskaper til kommunikasjon av fagkunnskap og grammatikk for viderekommende

 

Kursbevis og godkjenningsordningen

Samtlige kursdeltakere får tilsendt elektronisk kursbevis etter fullført kurs.

Lingu AS er godkjent tilbyder av norskopplæring for voksne innvandrere. Dette kurset følger ikke nødvendigvis læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og vil derfor kanskje ikke være omfattet av godkjenningsordningen. Dersom godkjent opplæring er viktig for deltakerne, har vi andre kurstilbud som følger læreplanen. Ta kontakt dersom du er usikker på dette.

Ofte stilte spørsmål

Du får fleksibel og rask språkopplæring hos Lingu. Har du noen spørsmål? Chat med oss da vel!