Norskopplæring på arbeidsplassen A1

Velg ditt nivå

Spesialtilpasset norskopplæring for din arbeidsplass

Lingu tilbyr spesialtilpasset norskopplæring for næringslivet og offentlig sektor. Vi tilbyr et bredt spekter av spesialtilpassede og fleksible opplæringsprogrammer rettet mot behovene i arbeidslivet. Med undervisning i små grupper og med svært dyktige pedagoger garanterer vi høy grad av deltakerinteraksjon og en svært god læringskurve!

Hvordan kurset er bygget opp

People group icon

Kurset inneholder viktige temaer innenfor norsk kultur, historie og samfunnsforhold. Målet med kursene er å øke deltakernes norskkompetanse og kommunikasjonsferdigheter i administrative stillinger eller annet i offentlig eller privat sektor.

People group icon

Kurset skal utvikle kommunikasjonsferdigheter hos deltakerne i forhold til norsk jobbspråk og forventninger i norsk arbeidsliv. Deltakerne vil, gjennom jobbrelevante caser, trenes i muntlig og skriftlig jobbspråk, for på den måten å bli språklig oppdatert for deltakelse i arbeidslivet. Passer for ansatte i alle bransjer.

People group icon

Behovene for språkundervisning varierer fra person til person og bedrift til bedrift. Nøkkelen til et vellykket kurs ligger i lærerens evne til å imøtekomme disse behovene. Vi gjennomfører derfor et gratis kartleggingsintervju med hver enkelt deltaker før oppstarten av hvert kurs, og skreddersyr et effektivt og relevant språk-, kultur- og kommunikasjonskurs ut i fra deltakernes nivå, behov og ønsker.

People group icon

Kursholderen vektlegger utstrakt bruk av caser basert på reelle arbeidssituasjoner og behov for praktisering av fagterminologi. Deltagerne kan tilbys nettbasert undervisning dersom det er vanskelig å treffe lærer ansikt-til-ansikt. Lingu har svært gode resultater med denne typen undervisning som et alternativ til de fysiske klasseromsundervisningen.

Norskopplæring på arbeidsplassen

Norskopplæring på arbeidsplassen A1 Grunnleggende

A1 Elementary

Dette er kurset for nybegynnere som trenger en generell innledning i norsk forretningsspråk. I dette kurset tar lærer spesielt hensyn til den enkelte deltakers utdannelse og språkbakgrunn

Godkjenning

Check icon

Lingu AS er godkjent tilbyder av norskopplæring for voksne innvandrere.

Dette kurset følger ikke nødvendigvis læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og vil derfor kanskje ikke være omfattet av godkjenningsordningen. Dersom godkjent opplæring er ønskelig for deltakerne, har vi andre kurstilbud som følger læreplanen. Ta kontakt dersom du er usikker på dette.


Kursholdere

 • Mary Egeland

  Mary Egeland

  Norsklærer

  Sidsel Alhaug

  Sidsel Alhaug

  Norsklærer

  Veselina Dobreva

  Veselina Dobreva

  Norsklærer

  Anna Jelonek

  Anna Jelonek

  Norsklærer

  Beate Valberg

  Beate Valberg

  Norsklærer

  Siri Anette Berge Syvaldsen

  Siri Anette Berge Syvaldsen

  Norsklærer

  Malene Folkvord

  Malene Folkvord

  Norsklærer

  Daniel Wilhelm Hansen

  Daniel Wilhelm Hansen

  Norsklærer

  Birgitte Wiik

  Birgitte Wiik

  Norsklærer

  Gisle Tangenes

  Gisle Tangenes

  Norsklærer

  Elin Christine Breivoll

  Elin Christine Breivoll

  Norsklærer

  Frida Gogstad

  Frida Gogstad

  Norsklærer

  Kirusanth Ramachandran

  Kirusanth Ramachandran

  Norsklærer

  Marina Gagnidze

  Marina Gagnidze

  Norsklærer

  Julie Iveland Sand

  Julie Iveland Sand

  Kursholder

Vist tillit av et hundretalls kjente varemerker

 • Skatteetaten
 • SSB
 • Høgskolen i Innlandet
 • Randstad
 • Finansforbundet
 • Eika
 • DNB
 • Total
 • NAV
 • Siemens
Du får fleksibel og rask språkopplæring hos Lingu. Har du noen spørsmål? Chat med oss da vel!