Tilbake

Et gratis digitalt oppslagsverk i norsk grammatikk og uttale

Med støtte fra HK-dir

Et gratis digitalt oppslagsverk i norsk grammatikk og uttale - Med støtte fra HK-dir

Bilde: Leder for innholdsavdelingen, Pia Lorentzen Skjennum viser frem Lingupedia

Lingu lanserer en digital og gratis kunnskapsbase i norsk grammatikk og uttale. Den video-, lyd-, og tekstbaserte kunnskapsbasen er døpt til Lingupedia og er laget for alle som ønsker lett tilgang på temaer innen norsk grammatikk og uttale.

Hjernen bak Lingupedia, Pia Lorentzen Skjennum, forteller at behovet for språkopplæring har økt i takt med et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv og økt arbeidsinnvandring. Vi i Lingu ønsker å bidra til at alle har tilgang til fleksibel, engasjerende og tilpasset språkopplæring. Dette gjør vi fordi vi mener at gode opplærings- og utdanningstilbud for voksne bidrar til utvikling i arbeidsmarkedet, har positiv innvirkning på den enkeltes livssituasjon og bidrar til større grad av sosialt samhold på tvers av befolkningsgrupper, forteller Skjennum videre. 

Odd Bjerga

Odd Bjerga
18. mai 2022