Tilbake

Språkkompetanse er avgjørende for internasjonalt samarbeid

I en tid med økt fokus på internasjonalt samarbeid, innså Høgskolen i Innlandet at det var behov for å heve den akademiske engelskkompetansen. Gjennom Lingus kurs i Academic Presentation og Academic Writing, fikk de ansatte mulighet til å styrke sine språkferdigheter.

Språkkompetanse er avgjørende for internasjonalt samarbeid -

Nødt til å beherske akademisk engelsk for å lykkes

Marita Hagen Stok er seniorrådgiver ved Høgskolen i Innlandet. Hun forteller at det har blitt et økt fokus på internasjonalt samarbeid. Dermed er det også forventet at de ansatte ved institusjonen er i stand til å kommunisere godt på engelsk, også i akademiskesettinger.


“Vi lever i en tid med økt internasjonal rekruttering. Og det er stadig fokus på tverrfaglig forskning på tvers av landegrensene. I dag er det nærmest et krav at prosjektsøknader har et internasjonalt komponent. For å lykkes med dette i praksis, er de ansatte nødt til å beherske akademisk engelsk”, utdyper Stok.

Ikke et tradisjonelt engelskkurs

Høgskolen i Innlandet hadde et definert satsningsområde, som ikke ville bli møtt på et tradisjonelt engelskkurs. Stok forteller at den akademiske verden byr på helt spesifikke utfordringer, og at dette stilte høye krav til kurslederen.

“Det holder ikke å ha et formelt språk, man er nødt til å kjenne den akademiske verden og skrivetradisjonen. Man må også sette seg inn i den unike presentasjonsformen”, fortsetter Stok.

Høgskolen i Innlandet var derfor nøye med å spesifisere hva de ønsket å oppnå gjennom språkkursene. Valget falt til slutt på Lingu, som kunne tilby et skreddersydd opplegg,med vekt på akademisk språk. Kursene skulle rettes mot undervisere, forskere og formidlingsmedarbeidere, og ta for seg relevante utfordringer og de ansattes behov for unik fagterminologi.

Marita Hagen Stok forteller at Lingu viste god forståelse for deres behov. Og gjennom grundig kartlegging, fant de en kursholder med relevant CV og erfaringsbakgrunn.


 

Gikk utenfor komfortsonen og fikk økt selvtillit 

Engelskkursene har styrket deltakernes evne til å anvende språket i faglige kontekster. Stok kan fortelle at responsen fra samtlige deltakere har vært god, og mange trakk frem både pedagogikken og de interaktive undervisningsmetodene. Hun forteller at deltakerne særlig skrøt av kurslederens evne til å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, selv i digitale samlinger. Flere har kommet med tilbakemeldinger om hvor hyggelig det har vært i å delta i undervisningen. De har gått utenfor komfortsonen, og blitt pushet til å prøve seg på nye ting. Alle deltakerne gikk derfor ut av kurset med økt selvtillit og bedre flyt i språket.

Golara Heydari

Golara Heydari
1. feb 2022

Kontakt oss