Tilbake

V2 - Verbet på annen plass i setningen

Syntaks i norsk

Her er den viktigste regelen for norskbrukere på alle nivåer. De som alltid følger denne regelen snakker best norsk!

I norske helsetninger står verbet alltid på plass 2.

 

For eksempel

”Jeg kommer i morgen.”

– verbet er kommer.  

Vi teller ikke "ordplasser" for å finne ut hvor verbet skal stå, men ”ledd”. ”I morgen” er ett ledd. ”Kommer” er ett ledd. ”Jeg” er ett ledd.  

I setningen ”Jeg kommer i morgen.” står subjektet ”jeg” først, verbet ”kommer” på 2. plass og tidsadverbialet ”i morgen” på 3. plass.  

Vi kan også la tid få stå først. Da blir setningen:

I morgen kommer jeg.

 

Selv om vi har tid (i morgen) først, står verbet fortsatt på annen plass.  

Mange som holder på å lære seg norsk, skriver eller sier: I morgen jeg kommer. Det er altså FEIL.  

 

Ikke

Hvis vi har ”ikke” i setningen, blir setningen slik:

Jeg kommer ikke i morgen.

 

”Ikke” står etter både subjektet ”jeg” og verbet ”kommer”.   Hvis vi lar tid stå først, blir setningen:

I morgen kommer jeg ikke.

 

”ikke” står igjen etter både verbet og subjektet.  

 

Modalverb

Hvis vi har et modalverb + et annet verb i setningen, er det modalverbet som alltid skal stå på 2. plass.

For eksempel.

”Jeg kan komme i morgen.”

 

”Kan” er et modalverb. Andre modalverb er: bør, må, skal og vil.  

I denne setningen har vi to verb. Modalverbet ”kan” og verbet ”komme”. Hvis vi har tid først blir setningen: I morgen kan jeg komme. Som du kan se, er det modalverbet som fortsatt står på plass 2 når vi setter tid ( i morgen) først.  

Hvis vi vil ha ”ikke” i setningen, blir setningen slik: ”Jeg kan ikke komme i morgen.” eller ”I morgen kan jeg ikke komme.”.  

Ikke kommer altså etter både subjektet og modalverbet, men før det andre verbet ”komme”.  

 

Oppsummering

Reglene er altså :

  • Verbet skal alltid stå på 2. plass.
  • Subjektet står på 1. eller 3. plass
  • ”Ikke” skal alltid stå etter både subjektet og verbet.
  • Hvis vi har et modalt verb + et annet verb i setningen, er det modalverbet. som alltid skal stå på 2. plass.
  • Tid (eller sted) står enten på 1. eller siste plass.

Har du lyst til å lære mer norsk?

Meld deg på i dag og lær norsk på nettet med vårt spillbaserte språkkurs «Samanehs reise», fra nybegynnernivå til flytende nivå!

399 kr per måned

Se våre kurs

Single Player Norwegian course

Golara Heydari

Golara Heydari
22. nov 2016

Kommentarer