Back

V2 - Verbet på annen plass i setningen

Syntaks i norsk

Her er den viktigste regelen for norskbrukere på alle nivåer. De som alltid følger denne regelen snakker best norsk!

I norske helsetninger står verbet alltid på plass 2.

 

For eksempel

”Jeg kommer i morgen.”

– verbet er kommer.  

Vi teller ikke "ordplasser" for å finne ut hvor verbet skal stå, men ”ledd”. ”I morgen” er ett ledd. ”Kommer” er ett ledd. ”Jeg” er ett ledd.  

I setningen ”Jeg kommer i morgen.” står subjektet ”jeg” først, verbet ”kommer” på 2. plass og tidsadverbialet ”i morgen” på 3. plass.  

Vi kan også la tid få stå først. Da blir setningen:

I morgen kommer jeg.

 

Selv om vi har tid (i morgen) først, står verbet fortsatt på annen plass.  

Mange som holder på å lære seg norsk, skriver eller sier: I morgen jeg kommer. Det er altså FEIL.  

 

Ikke

Hvis vi har ”ikke” i setningen, blir setningen slik:

Jeg kommer ikke i morgen.

 

”Ikke” står etter både subjektet ”jeg” og verbet ”kommer”.   Hvis vi lar tid stå først, blir setningen:

I morgen kommer jeg ikke.

 

”ikke” står igjen etter både verbet og subjektet.  

 

Modalverb

Hvis vi har et modalverb + et annet verb i setningen, er det modalverbet som alltid skal stå på 2. plass.

For eksempel.

”Jeg kan komme i morgen.”

 

”Kan” er et modalverb. Andre modalverb er: bør, må, skal og vil.  

I denne setningen har vi to verb. Modalverbet ”kan” og verbet ”komme”. Hvis vi har tid først blir setningen: I morgen kan jeg komme. Som du kan se, er det modalverbet som fortsatt står på plass 2 når vi setter tid ( i morgen) først.  

Hvis vi vil ha ”ikke” i setningen, blir setningen slik: ”Jeg kan ikke komme i morgen.” eller ”I morgen kan jeg ikke komme.”.  

Ikke kommer altså etter både subjektet og modalverbet, men før det andre verbet ”komme”.  

 

Oppsummering

Reglene er altså :

  • Verbet skal alltid stå på 2. plass.
  • Subjektet står på 1. eller 3. plass
  • ”Ikke” skal alltid stå etter både subjektet og verbet.
  • Hvis vi har et modalt verb + et annet verb i setningen, er det modalverbet. som alltid skal stå på 2. plass.
  • Tid (eller sted) står enten på 1. eller siste plass.

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Golara Heydari

Golara Heydari
22 Nov, 2016

Comments