Loading…

B1-B2 Online Norwegian Course

Master the language with this intermediate to advanced online Norwegian course. The course follows the official syllabus. Your personal instructor and guide will provide feedback and help you achieve your goals.

Prices and registration

The B1-B2 online course in Norwegian consists of three core methodologies; the self-paced lessons, individual follow-up by the teacher, and conversation practice in the virtual classroom.

 

A self-paced online course

The content of the course is a comprehensive self-study program that covers all aspects of the Norwegian language from intermediate  to upper-intermediate level. 

 

Personal instructor and guide

You will get a personal instructor who will provide feedback for you on the exercises you complete on the platform, and you will have regular follow-up conversations with the teacher. 

 

Virtual classroom lessons

All students on the program will be invited to join our virtual classroom lessons on B1 level. You can do maximum 12 hours online per week, including the virtual classroom lessons.

 

Approved training

Lingu is accredited by Kompetanse Norge to provide online language training for adult immigrants. After completing the course, you will get a certificate that states the total number of hours you have completed with us. You can use this certificate in job applications and applications to the UDI regarding permanent residence permit or citizenship in Norway.

 

Target audience

The course is best suitable for people with a need for a flexible learning solution and who has generally good computer skills. You also need to be able to work independently.

The programme is for expats who want to master the language and/or take the Test in Norwegian – higher level (Bergenstesten).

The interface has Norwegian or English as standard language. You can define another interface language from the login page.

Bergen
Stavanger
Online
Tønsberg
Oslo
THU 18 JAN
Time
Meeting
Jan 18
11:30
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Jan 18, 2018
11:30 - 12:30
Online
40 experience points available. Grammatikk,Vokabular,Samtale,Lese og lytteogUttale
Milan Milan Tosic
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
Jan 18
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Jan 18, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,SamtaleogGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Ekteskap

Grammatikk
 • desto
 • preposisjoner
 • vokabular
 • heller + ikke Jan 18
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jan 18, 2018
17:45 - 19:15
Online
40 experience points available. Uttale,Vokabular,Samtale,Lese og lytteogGrammatikk
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
Jan 18
19:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 18, 2018
19:00 - 20:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom:

 1.  Presens futurum
 2. Modalverb
 3. Preteritum
 4. Preteritum
 5. Presens perfektum eller preteritum


SAT 20 JAN
Time
Meeting
Jan 20
11:30
Big group B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 20, 2018
11:30 - 12:30
Online
15 experience points available. Grammatikk
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 22 JAN
Time
Meeting
Jan 22
20:00
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Jan 22, 2018
20:00 - 21:30
Online
40 experience points available. Samtale,Vokabular,Uttale,Lese og lytteogGrammatikk
Milan Milan Tosic
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


TUE 23 JAN
Time
Meeting
Jan 23
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Jan 23, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,GrammatikkogSamtale
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
Pappapermisjon

Grammatikk
 • forskjell/forskjellig
 • tekstbinding og ordstilling
 • preposisjoner: til/for
 • adjektivet liten 

Jan 23
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jan 23, 2018
17:45 - 18:45
Online
40 experience points available. Samtale,Vokabular,Grammatikk, yLese og lytte
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
WED 24 JAN
Time
Meeting
Jan 24
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jan 24, 2018
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Vokabular,Samtale, yUttale
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
THU 25 JAN
Time
Meeting
Jan 25
11:30
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Jan 25, 2018
11:30 - 12:30
Online
40 experience points available. Uttale,Vokabular,Grammatikk,Samtale, yLese og lytte
Milan Milan Tosic
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

Jan 25
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Jan 25, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,Samtale, yGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Om jentelaget Karanba på Norway cup 

Grammatikk
 • vokabular
 • bestemt/ubestemt form av substantiv
 • bestemt/ubestemt form av adjektiv 

Jan 25
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jan 25, 2018
17:45 - 19:15
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Uttale,Grammatikk,Samtale, yVokabular
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
Jan 25
19:00
Free A1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 25, 2018
19:00 - 20:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom:
 • Substantiv – regelmessig flertallsbøyning
 • Familieord i flertall 
 • Kroppsdeler i flertall
 • Hankjønn eller intetkjønn - klær
 • Hankjønn eller intetkjønn - ting i huset
 • Hankjønn eller intetkjønn - abstrakte ord

SAT 27 JAN
Time
Meeting
Jan 27
12:45
Big group B1 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Jan 27, 2018
12:45 - 13:45
Online
45 experience points available. Samtale,Vokabular,Grammatikk,Uttale, yLese og lytte
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
MON 29 JAN
Time
Meeting
Jan 29
20:30
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Jan 29, 2018
20:30 - 21:30
Online
40 experience points available. Uttale,Samtale,Grammatikk, yVokabular
Milan Milan Tosic
Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
TUE 30 JAN
Time
Meeting
Jan 30
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Jan 30, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Grammatikk,Samtale, yLese og lytte
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
 • gjør/får
 • ordlaging
 • vokabular
 • midlertidig/imidlertid 


Jan 30
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jan 30, 2018
17:45 - 19:15
Online
40 experience points available. Vokabular,Grammatikk, ySkriving
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil

Gjør før timen
Les: http://www.aftenposteninnsikt.no/norge/ny-i-norsk-postverbal-nekting-18-vokaler-og-subjekttvang

WED 31 JAN
Time
Meeting
Jan 31
17:30
Big group B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jan 31, 2018
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Grammatikk,Lese og lytte,Vokabular, ySamtale
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig
THU 1 FEB
Time
Meeting
Feb 1
11:30
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Feb 1, 2018
11:30 - 12:30
Online
40 experience points available. Lese og lytteyGrammatikk
Milan Milan Tosic
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

Gjør før timen
Les: http://www.klartale.no/norge/joshua-french-slippes-fri-1.929772

Domene
O
ffentlig
Feb 1
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 1, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,Samtale, yGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Sosiale medier 

Grammatikk
 • få som hjelpeverb,
 • sammensatte ord
 • mest/flest
 • interessant/interessert 

Feb 1
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 1, 2018
17:45 - 19:15
Online
40 experience points available. SamtaleyVokabular
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
Feb 1
19:00
Free A1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 1, 2018
19:00 - 20:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom:
 • Tror eller synes (del 1)
 • Skal eller kommer til 
 • Skal eller vil
 • Refleksive verb  
Delta på eller se "Verb I" først
SAT 3 FEB
Time
Meeting
Feb 3
12:45
Big group B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 3, 2018
12:45 - 13:45
Online
15 experience points available. Samtale
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
MON 5 FEB
Time
Meeting
Feb 5
20:30
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Feb 5, 2018
20:30 - 21:30
Online
40 experience points available. Grammatikk,Vokabular,Samtale,Lese og lytte, yUttale
Milan Milan Tosic
Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
TUE 6 FEB
Time
Meeting
Feb 6
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 6, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,Samtale, yGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Sensur / Generasjon prestasjon Feb 6
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 6, 2018
17:45 - 19:15
Online
40 experience points available. Vokabular,Samtale,Lese og lytte,Uttale, yGrammatikk
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

WED 7 FEB
Time
Meeting
Feb 7
17:30
Big group B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 7, 2018
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Vokabular,Lese og lytte,Uttale,GrammatikkogSamtale
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
THU 8 FEB
Time
Meeting
Feb 8
11:30
Profile milan Milan Tosic
Feb 8, 2018
11:30 - 12:30
Online
40 experience points available. Vokabular,Samtale,Lese og lytte,UttaleogGrammatikk
Milan Milan Tosic
Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
Feb 8
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 8, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,Samtale, yGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Alternativ medisin 

Grammatikk
 • som-setninger
 • så som konjunksjon og adverbFeb 8
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 8, 2018
17:45 - 18:45
Online
40 experience points available. Vokabular,Samtale,Lese og lytte,GrammatikkogUttale
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
Feb 8
19:00
Free A1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 8, 2018
19:00 - 20:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom:
 • Ubestemt form av adjektiv; entall og flertall
 • Bestemt form av adjektiv; entall og flertall
SAT 10 FEB
Time
Meeting
Feb 10
13:30
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 10, 2018
13:30 - 14:30
Online
40 experience points available. Vokabular,Samtale,Lese og lytte,UttaleogGrammatikk
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
MON 12 FEB
Time
Meeting
Feb 12
20:30
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Feb 12, 2018
20:30 - 21:30
Online
40 experience points available. Grammatikk,Samtale,Uttale,Lese og lytteogVokabular
Milan Milan Tosic
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
TUE 13 FEB
Time
Meeting
Feb 13
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 13, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,Samtale, yGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Spørsmål og svar om helseproblemer 

Grammatikk
 • preposisjoner
 • substantivbøyning
 • skal/kommer til å/vil 


Feb 13
18:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 13, 2018
18:15 - 19:45
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Grammatikk,Samtale,VokabularogUttale
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

WED 14 FEB
Time
Meeting
Feb 14
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 14, 2018
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Grammatikk,Vokabular,Samtale,Lese og lytteogUttale
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

THU 15 FEB
Time
Meeting
Feb 15
11:00
Profile milan Milan Tosic
Feb 15, 2018
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Vokabular,Samtale,Lese og lytte,GrammatikkogUttale
Milan Milan Tosic
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
Feb 15
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 15, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Samtale,Lese og lytte, yGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
Politiske prosesser i Norge 

Feb 15
18:15
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Feb 15, 2018
18:15 - 19:45
Online
40 experience points available. Grammatikk,Vokabular,Samtale,Lese og lytteogUttale
Milan Milan Tosic
Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
Feb 15
19:00
Free A1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 15, 2018
19:00 - 20:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom:
 • I eller på 
 • For eller til 
 • I, til og om i tidsuttrykk med årstider
 • I og til med ferier og høytider 
 • Preposisjonen på i tidsuttrykk 
 • Hos eller til


SAT 17 FEB
Time
Meeting
Feb 17
13:30
Big group B1 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 17, 2018
13:30 - 14:30
Online
25 experience points available. Vokabular,Samtale,Uttale,Lese og lytteogGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
MON 19 FEB
Time
Meeting
Feb 19
20:30
Profile milan Milan Tosic
Feb 19, 2018
20:30 - 21:30
Online
40 experience points available. Vokabular,Samtale,Uttale,GrammatikkogLese og lytte
Milan Milan Tosic
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
TUE 20 FEB
Time
Meeting
Feb 20
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 20, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Lese og lytte,Samtale, yGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • De politiske partiene i Norge. 


Grammatikk
 • i det siste + presens perfektum,
 • en politiker, politikk, politisk Feb 20
18:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 20, 2018
18:15 - 19:45
Online
40 experience points available. Vokabular,Grammatikk,Samtale,UttaleogLese og lytte
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
WED 21 FEB
Time
Meeting
Feb 21
17:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 21, 2018
17:30 - 18:30
Online
40 experience points available. Grammatikk,Vokabular,Samtale,Lese og lytteogUttale
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
THU 22 FEB
Time
Meeting
Feb 22
11:00
Conversation B1 Online
Profile milan Milan Tosic
Feb 22, 2018
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Uttale,Vokabular,Samtale,Lese og lytteogGrammatikk
Milan Milan Tosic
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
Feb 22
17:00
Conversation B2 Online
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Feb 22, 2018
17:00 - 18:00
Online
30 experience points available. Samtale,Lese og lytteogGrammatikk
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Tema
 • Lov og rett 

Grammatikk
 • substantiv i flertall
 • presens partisipp
 • bli-passiv,
 • adjektiv som substantiv, 


 


Feb 22
18:15
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Feb 22, 2018
18:15 - 19:15
Online
40 experience points available. Grammatikk
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

Feb 22
19:00
Free A1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 22, 2018
19:00 - 20:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går gjennom:
 • Setningsadverb og plassering i setningen
 • Enten-eller, verken-eller, både-og, begge 
 • Heller eller også 

https://my.demio.com/ref/G5RMzvtHcUGqHewq

SAT 24 FEB
Time
Meeting
Feb 24
13:30
Big group B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 24, 2018
13:30 - 14:30
Online
40 experience points available. Samtale,Vokabular,Uttale,Lese og lytteogGrammatikk
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


INSTRUCTORS

LESSONS

Course lessons

Units

10

Estimated time

0h 35m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Units

11

Estimated time

3h 7m

Assignments

3

Units

14

Estimated time

2h 19m

Assignments

6

Units

11

Estimated time

3h 44m

Assignments

2

Units

13

Estimated time

2h 23m

Assignments

5

Units

5

Estimated time

1h 51m

Assignments

3

Units

19

Estimated time

6h 43m

Assignments

6

Units

6

Estimated time

2h 4m

Assignments

3

Units

10

Estimated time

2h 20m

Units

11

Estimated time

0h 42m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

Units

17

Estimated time

2h 52m

Assignments

8

Points

15

Units

9

Estimated time

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Book this course
Choose a licence option
3 months access : kr4,990.00
6 months access : kr9,750.00
12 months access : kr16,200.00
Choose a group
Online

B1 Live online classes

Start any time!
Online

B2 Live online classes

Start any time!
Online

Free webinars in Norwegian language

Start any time!
B1-B2 Online Norwegian Course
Total: kr0.00

You need to sign up or sign in to book this course!