English Style Guide

For organisasjoner som ønsker å kommunisere profesjonelt og konsistent på engelsk, har vi designet en skreddersydd style guide for bedriften, og kurser ansatte i bruken av disse.

Utvikling av style guides

For virksomheter som ønsker å kommunisere profesjonelt og konsistent på engelsk, vil en style guide være en nøkkelfaktor.

En style guide er et verktøy som utvikles spesielt for hver eneste situasjon. Utviklingen tar utgangspunkt i nåværende situasjon, ønsket målsetning og videre planer, og skaper felles rammer og retningslinjer for å bidra til positiv utvikling og profesjonell fremtreden. 

Vi vil etter utvikling kurse deres ansatte i bruken av denne.


En style guide definerer hvordan bedriften ønsker å fremstå og kommunisere.

Den vil blant annet angi hvilke ord de ansatte i bedriften skal bruke i skriftlig kommunikasjon. Det kan være små, enkle valg som for eksempel om det skal være mellomrom mellom et tall og prosenttegn (30% eller 30 %). Eller valg av terminologi, som for eksempel bruker eller besøkende på nettsiden. 

Videre vil en style guide kunne bestemme om språket i bedriften skal være amerikansk eller britisk engelsk, og om språktonen skal være profesjonell og formell, eller vennlig og uformell.

Hensikten med style guiden er å gjøre det raskt og enkelt for alle å kommunisere på lik måte. Kommunikasjonen blir klarere og mer profesjonell. 

 

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud.

 

Kontaktinfo

  • Ansvarlig - Stephanie Tjensvold, telefon: 40 17 13 97, epoststephanie@lingu.no 
  • Sentralbord - telefon: 40 3000 40, epost: post@lingu.no