Loading…

50 timer samfunnskunnskap

Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesystemet, helsevesenet og mange, mange flere emner.

Priser og påmelding

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset i samfunnskunnskap er for deg som er omfattet av introduksjonsloven og som har plikt til å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap hos en godkjent kurstilbyder. Kurset passer også bra for deg som har rett på gratis opplæring, men som likevel ønsker å ta det på nettet av forskjellige årsaker.

I korte trekk betyr det at kurset er for deg som skal søke

 • permanent oppholdstillatelse i Norge
 • norsk statsborgerskap

 

Hvilke emner dekker kurset?

Samfunnskunnskapskurset har syv emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

 1. Ny innvandrer i Norge
 2. Historie, geografi og levesett
 3. Barn og familie
 4. Helse
 5. Utdanning og kompetanse
 6. Arbeidsliv
 7. Demokrati og velferdssamfunn

 

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelt klasserom.

Kurset går over 8 uker (eller 2 uker hvis man velger fast-track). Hver uke presenteres et nytt kapittel med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Kapitlene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Innholdet forblir tilgjengelige for deltakerne i 3 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo.

Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og 50 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbeviset sendes per epost.

NB: Kurset gjennomføres på engelsk og deltakerne må kunne beherske engelsk på et B1-nivå for å ta kurset.

 

Læringsmål

Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne:

 • får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene.
 • utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen.
 • reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål.
Tønsberg
Trondheim
Oslo
Bergen
Stavanger
Online
Sandnes
MON 22 JUL
Tid
Time
22. jul
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
22. jul 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Work contracts
 • Job security
 • Trade unions and professional associations
 • Networking
 • Further education
 • Starting your own company
 • The glory of paying your taxes

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
TUE 23 JUL
Tid
Time
23. jul
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
23. jul 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Prepare yourself

To get the best value out of this class, we recommend that you complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of Q&A, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 29 JUL
Tid
Time
29. jul
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
29. jul 2019
18:30 - 20:00
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Raising children in Norway
 • Children's rights
 • Parents' rights
 • Government subsidies for families with children
 • Child support agency.

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
29. jul
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
29. jul 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Stortinget
 • Regjerningen
 • His Majesty the King of Norway
 • The court system
 • NAV
 • Pensions

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 5 AUG
Tid
Time
05. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
5. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Prepare yourself

To get the best value out of this class, we recommend that you complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of Q&A, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
TUE 6 AUG
Tid
Time
06. aug
18:30
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
6. aug 2019
18:30 - 20:00
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of Q&A, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • History quiz
 • Highlights of Norwegian national history
 • The Vikings, Norway in Europe
 • The Constitution
 • World War II
 • Becoming an oil nation

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
06. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
6. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Raising children in Norway
 • Children's rights
 • Parents' rights
 • Government subsidies for families with children
 • Child support agency.

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
THU 8 AUG
Tid
Time
08. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
8. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • The Norwegian education system
 • Your own education
 • Ongoing education and lifelong learning
 • Applying for University
 • Financing education

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
SAT 10 AUG
Tid
Time
10. aug
10:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
10. aug 2019
10:00 - 11:30
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Fastlegen
 • Egenandel
 • Frikort
 • When do I go to the doctor?
 • The health care system

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 12 AUG
Tid
Time
12. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
12. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of Q&A, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • History quiz
 • Highlights of Norwegian national history
 • The Vikings, Norway in Europe
 • The Constitution
 • World War II
 • Becoming an oil nation

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
TUE 13 AUG
Tid
Time
13. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
13. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Fastlegen
 • Egenandel
 • Frikort
 • When do I go to the doctor?
 • The health care system

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
THU 15 AUG
Tid
Time
15. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
15. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Work contracts
 • Job security
 • Trade unions and professional associations
 • Networking
 • Further education
 • Starting your own company
 • The glory of paying your taxes

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 19 AUG
Tid
Time
19. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
19. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Raising children in Norway
 • Children's rights
 • Parents' rights
 • Government subsidies for families with children
 • Child support agency.

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
TUE 20 AUG
Tid
Time
20. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
20. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • The Norwegian education system
 • Your own education
 • Ongoing education and lifelong learning
 • Applying for University
 • Financing education

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
THU 22 AUG
Tid
Time
22. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
22. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Stortinget
 • Regjerningen
 • His Majesty the King of Norway
 • The court system
 • NAV
 • Pensions

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 26 AUG
Tid
Time
26. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
26. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion, or at least read the articles online. 
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Fastlegen
 • Egenandel
 • Frikort
 • When do I go to the doctor?
 • The health care system

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
TUE 27 AUG
Tid
Time
27. aug
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
27. aug 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Work contracts
 • Job security
 • Trade unions and professional associations
 • Networking
 • Further education
 • Starting your own company
 • The glory of paying your taxes

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 2 SEP
Tid
Time
02. sep
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
2. sep 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • The Norwegian education system
 • Your own education
 • Ongoing education and lifelong learning
 • Applying for University
 • Financing education

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
TUE 3 SEP
Tid
Time
03. sep
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
3. sep 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Stortinget
 • Regjerningen
 • His Majesty the King of Norway
 • The court system
 • NAV
 • Pensions

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 9 SEP
Tid
Time
09. sep
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
9. sep 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Work contracts
 • Job security
 • Trade unions and professional associations
 • Networking
 • Further education
 • Starting your own company
 • The glory of paying your taxes

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.
MON 16 SEP
Tid
Time
16. sep
20:15
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
16. sep 2019
20:15 - 21:45
Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
In order to attend this class, you should complete all or most of the course material for this chapter BEFORE attending the discussion.
 
Format:  A mix of questions and answers, group discussions, mini lectures and quiz.

Students are encouraged to email questions and comments to the course material AHEAD of each class. It is also possible to ask questions directly in class, via microphone or group/private chat.

In the past, topics for this chapter have included: 
 • Stortinget
 • Regjerningen
 • His Majesty the King of Norway
 • The court system
 • NAV
 • Pensions

General information
The instructor will enter about 5 minutes prior to announced start time. Attendance will be recorded at the beginning, middle and end of class. Students must listen and participate actively in the entire class to be counted. Students logging in later than 15 minutes into class may lose their attendance for that class.

Attendance is entered manually after each class, please allow up to 24 hours for your attendance to register.

Kursholdere

Profile yngvil
Yngvil Vatn Guttu
Online
Profile ofb12 sm
Odd Bjerga
Stavanger

Leksjoner

Kursleksjoner

Kapittel 1 - Ny innvandrer i Norge

Enheter

26

Estimert tid

3h 16m

Oppgaver

4

This is the first chapter of the social studies course. You will learn about your obligations and rights, the introduction programme and what is expected from members of the society. This particular chapter is the only chapter that has information that is applicable only to immigrants. All the subsequent chapters apply both to immigrants as well as Norwegians.

 

Course evaluation and qualification for course certificate

In order to pass the course and receive the certificate, you need to achieve the following criteria:

 • Attend minimum 6 meetings (6 x 90 minutes) in the virtual classroom
 • Complete all 7 chapters
 • Time spent on chapters must not be lower than estimated time (up to 20% deviation is accepted)
 • Achieve minimum 85% score on all chapters, and 100% on the final test
 • Submit all required essays (min 150 words each)
 • Evaluate and comment on other student's essays (minimum 15 essays)

Please note that some exercises involves writing a text. These will have to be corrected by the teacher of the chapter in order for the score to be evaluated. This will be done on a regular basis, and your score will be updated accordingly.

Participants who achieve these criteria will receive a valid certificate in the post. If you do not pass the tests or get high enough score, you can repeat it until you get high enough score.

Kapittel 2 - Historie, geografi og levesett

Enheter

41

Estimert tid

3h 26m

Oppgaver

1

Velkommen til kapittel 2 av samfunnskunnskapskurset

In this chapter you will:

 • Learn about the key historical events and turning points;
 • Understand what has shaped the modern society in Norway today;
 • Learn geographical details about our country and where cities and counties are located;
 • Learn the most important celebrations of life events and holidays;
 • Be able to discuss topics like religion and traditions offer your point of view on these matters. 

 

This chapter is lead by Yngvil Vatn Guttu.

Kapittel 3 - Barn og familie

Enheter

31

Estimert tid

3h 34m

Oppgaver

1

In this chapter, you will learn about:

 • different family structures and households in the Norwegian society
 • values appreciated when raising children
 • laws that regulate marriage, divorce, equality and rights of children
 • violence, genital mutilation, forced marriage and the consequenses for these acts in Norwegian law

Kapittel 4 - Helse

Enheter

45

Estimert tid

5h 33m

Oppgaver

1

In this chapter you'll learn about:

 • The history of the Norwegian health system;
 • Different health care services and systems;
 • Mental health;
 • Children and health;
 • The elderly and health;
 • How to prevent disease.

Also at the end of the chapter, there is a crash course in Norwegian health language, containing words you're likely to come across when you live in Norway.

A lot of the material is provided by VOX - you can see the originals here.

 

Learning objectives:

 • Know and understand how the Norwegian health system works;
 • Know and understand how one access the rights to health services;
 • Be able to discuss different points of view regarding physical and mental health;
 • Understand how your lifestyle impacts your health and how you can prevent health issues.

Kapittel 5 - Utdanning

Enheter

74

Estimert tid

7h 12m

Oppgaver

2

This chapter of the course covers the Norwegian education system. You will learn about:

 • rights and obligations, and opportunities in the Norwegian educational system, and how this is financed;
 • important values that this system is based upon;
 • what is expected from parents, and how parents can support the learning process.

Chapter 6 - Work life and career in Norway

Enheter

44

Estimert tid

6h 8m

This chapter covers the working life in Norway and introduces several highly interesting topics from career development training. You will learn what legal rights you have as an employee in a company in Norway, what rights self-employd persons have and have not, and what you can do to achieve your career goal with a company in Norway.

 

Work life in Norway

 • A brief history of labour in Norway
 • Work and welfare
 • Historic development
 • Employment rights and obligations
 • Organisations and participation
 • The welfare state creates jobs
 • Job search
 • Wages and taxes
 • Illicit work

Chapter 7 - Democracy

Enheter

34

Estimert tid

3h 43m

During this chapter, you will learn about the different processes in the political system in Norway. You will learn about the important, underlying principles that supports the democracy such as voting rights and freedom of speach and freedom of organisation.

Furthermore, you will learn about the history of this welfare state, and how it has evolved over time, and how the government is organised and who decides what.

Many of the texts here are from Vox' website and are used with permission.

Prøve i samfunnskunnskap

Enheter

4

Estimert tid

1h 55m

Test your skills from the whole course

File

SS_DAY_2_ordliste.docx

Lastet opp søndag, 3. juli 2016

File

SS_DAY_1_ordliste.docx

Lastet opp søndag, 3. juli 2016

Påmelding
Velg et lisensalternativ
Fast-track course : 4 500,00 kr
Normal 8-week course : 2 900,00 kr
50 timer samfunnskunnskap
Total: 0,00 kr

Du må opprette en brukerkonto eller logge inn for å melde deg på dette kurset!