50 timer samfunnskunnskap

Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesystemet, helsevesenet og mange, mange flere emner.

Kurssted:
Kursavgift: Fra 2 900 kr

  Hvem er kurset for? Nettkurset i samfunnskunnskap er for deg som er omfattet av introduksjonsloven og som har plikt til å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap hos en godkjent kurstilby...

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset i samfunnskunnskap er for deg som er omfattet av introduksjonsloven og som har plikt til å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap hos en godkjent kurstilbyder. Kurset passer også bra for deg som har rett på gratis opplæring, men som likevel ønsker å ta det på nettet av forskjellige årsaker.

I korte trekk betyr det at kurset er for deg som skal søke

 • permanent oppholdstillatelse i Norge
 • norsk statsborgerskap

 

Hvilke emner dekker kurset?

Samfunnskunnskapskurset har syv emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

 1. Ny innvandrer i Norge
 2. Historie, geografi og levesett
 3. Barn og familie
 4. Helse
 5. Utdanning og kompetanse
 6. Arbeidsliv
 7. Demokrati og velferdssamfunn

 

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelt klasserom.

Kurset går over 8 uker (eller 2 uker hvis man velger fast-track). Hver uke presenteres et nytt kapittel med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Kapitlene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Innholdet forblir tilgjengelige for deltakerne i 3 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo.

Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og 50 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbeviset sendes per epost.

NB: Kurset gjennomføres på engelsk og deltakerne må kunne beherske engelsk på et B1-nivå for å ta kurset.

 

Læringsmål

Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne:

 • får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene.
 • utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen.
 • reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål.

Ofte stilte spørsmål


Yes, Lingu is an officially certified provider of Norwegian language courses for adult immigrants, and online courses are also approved for Norway's permanent residence purposes. 

Once you have completed the course, you will receive a course certificate with totals the number of hours you have attended. 
You can submit this certificate as documentation for your permanent residence permit application.


We do not use books for our Simply Online courses, because all our materials are available online. 

All the online materials have been custom-designed by our expert learning-planning team, who have ensured that they are especially focused on achieving fast learning progress. 

You will find our courses professional, flexible, and fun, and all our teachers highly-skilled in guiding you safely through your online-learning experience. 


Yes, learning online is extremely efficient. It all, of course, depends on your personal preferences, however, we have thousands of success stories.

Some students are a little bit reserved when it comes to online learning at the beginning, however after giving it some time they simply adore it! 

At Lingu, we have many years of the online learning experience, and our outstanding, professional teachers are all specially trained to teach online. 

The courses are intensive and require quite a lot of work, but they are also great fun and we have fantastic feedback from our students. 


Your individual progress will depend on many factors, such as how much time you have available for study. However, based on our long professional experience, we have a standard duration for each course ( which can be flexible if you decide to switch sooner or later than shown here):


·       A1 level: 2 months
·       A2 level: 2 months
·       B1 level: 4 months
·       B2 level: 4 months
 
If you estimate that you are ready to move up to the next level faster than the standard pattern or, alternatively, stay with any level for longer, that is absolutely fine. You simply move on when you are ready. 


You will soon find that learning online is actually very easy and brings great and quick results.

In an online course, you learn to speak in many ways, by practicing talking, by listening, and by self-learning and reading. We have over 10 years' experience with online courses and we offer two varieties of them to match your needs and deliver exactly what you need. 

All these learning methods combine to give you the ability to express yourself verbally in the language. 

As part of your course, you will also take part in flexibly-scheduled live interactive classes. They are in a form of well-structured online group discussions and are a great way of learning to communicate in Norwegian.

Påmelding

1. Logg inn eller opprett en konto

Vennligst logg inn eller opprett en konto for å fortsette


2. Velg lisensalternativ for 50 timer samfunnskunnskap


3. Fortsett til betaling

Fullfør steg 1 først.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white