Samfunnskunnskap nettkurs

SAMFUNNSKUNNSKAP
Mid star

Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesystemet, helsevesenet og mange, mange flere emner.

  Hvem er kurset for? Nettkurset i samfunnskunnskap er for deg som er omfattet av introduksjonsloven og som har plikt til å gjennomføre 50 eller 75 timer samfunnskunnskap hos en godkjent ...

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset i samfunnskunnskap er for deg som er omfattet av introduksjonsloven og som har plikt til å gjennomføre 50 eller 75 timer samfunnskunnskap hos en godkjent kurstilbyder. Kurset passer også bra for deg som har rett på gratis opplæring, men som likevel ønsker å ta det på nettet av forskjellige årsaker.

I korte trekk betyr det at kurset er for deg som skal søke

  • permanent oppholdstillatelse i Norge
  • norsk statsborgerskap

 

Hvilke emner dekker kurset?

Samfunnskunnskapskurset har tre model som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere hver med 25 timer.

 

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelt klasserom.

Kurset går over 10 uker. Hver uke presenteres et nytt kapittel med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Kapitlene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Innholdet forblir tilgjengelige for deltakerne i 4 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo.

Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og minimum 50 eller 75 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbeviset sendes per epost.

NB: Kurset gjennomføres på engelsk og deltakerne må kunne beherske engelsk på et B1-nivå for å ta kurset.
 

For å bestå kurset og motta kursbevis må du oppfylle følgende kriterier etter endt kurs:

  • Delta på minst 6 undervisninger
  • Levere inn alle de nødvendige tekstoppgavene
  • Fullføre alle oppgaver
  • Bestå testen på slutten av kurset 

 

Læringsmål

Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne:

  • får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene.
  • utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen.
  • reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål.

Påmelding

1. Logg inn eller opprett en konto


2. Velg lisens


3. Fortsett til betaling

Fullfør steg 1 først.

Lingu logo
© 2021 Lingu AS