Loading…

50 timer samfunnskunnskap

Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesystemet, helsevesenet og mange, mange flere emner.

Priser og påmelding

 

Hvem er kurset for?

Nettkurset i samfunnskunnskap er for deg som er omfattet av introduksjonsloven og som har plikt til å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap hos en godkjent kurstilbyder. Kurset passer også bra for deg som har rett på gratis opplæring, men som likevel ønsker å ta det på nettet av forskjellige årsaker.

I korte trekk betyr det at kurset er for deg som skal søke

 • permanent oppholdstillatelse i Norge
 • norsk statsborgerskap

 

Hvilke emner dekker kurset?

Samfunnskunnskapskurset har syv emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

 1. Ny innvandrer i Norge
 2. Historie, geografi og levesett
 3. Barn og familie
 4. Helse
 5. Utdanning og kompetanse
 6. Arbeidsliv
 7. Demokrati og velferdssamfunn

 

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelt klasserom.

Kurset går over 8 uker (eller 2 uker hvis man velger fast-track). Hver uke presenteres et nytt kapittel med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Kapitlene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Innholdet forblir tilgjengelige for deltakerne i 3 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo.

Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og 50 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbeviset sendes per epost.

NB: Kurset gjennomføres på engelsk og deltakerne må kunne beherske engelsk på et B1-nivå for å ta kurset.

 

Læringsmål

Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne:

 • får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene.
 • utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen.
 • reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål.

Kursholdere

Profile ofb12 sm
Odd Bjerga
Stavanger
Profile yngvil
Yngvil Vatn Guttu
Online

Leksjoner

Kursleksjoner

Kapittel 1 - Ny innvandrer i Norge

Enheter

26

Estimert tid

3h 16m

Oppgaver

4

This is the first chapter of the social studies course. You will learn about your obligations and rights, the introduction programme and what is expected from members of the society. This particular chapter is the only chapter that has information that is applicable only to immigrants. All the subsequent chapters apply both to immigrants as well as Norwegians.

 

Course evaluation and qualification for course certificate

In order to pass the course and receive the certificate, you need to achieve the following criteria:

 • Attend minimum 6 meetings (6 x 90 minutes) in the virtual classroom
 • Complete all 7 chapters
 • Time spent on chapters must not be lower than estimated time (up to 20% deviation is accepted)
 • Achieve minimum 85% score on all chapters, and 100% on the final test
 • Submit all required essays (min 150 words each)
 • Evaluate and comment on other student's essays (minimum 15 essays)

Please note that some exercises involves writing a text. These will have to be corrected by the teacher of the chapter in order for the score to be evaluated. This will be done on a regular basis, and your score will be updated accordingly.

Participants who achieve these criteria will receive a valid certificate in the post. If you do not pass the tests or get high enough score, you can repeat it until you get high enough score.

Kapittel 2 - Historie, geografi og levesett

Enheter

41

Estimert tid

3h 26m

Oppgaver

1

Velkommen til kapittel 2 av samfunnskunnskapskurset

In this chapter you will:

 • Learn about the key historical events and turning points;
 • Understand what has shaped the modern society in Norway today;
 • Learn geographical details about our country and where cities and counties are located;
 • Learn the most important celebrations of life events and holidays;
 • Be able to discuss topics like religion and traditions offer your point of view on these matters. 

 

This chapter is lead by Yngvil Vatn Guttu.

Kapittel 3 - Barn og familie

Enheter

31

Estimert tid

3h 34m

Oppgaver

1

In this chapter, you will learn about:

 • different family structures and households in the Norwegian society
 • values appreciated when raising children
 • laws that regulate marriage, divorce, equality and rights of children
 • violence, genital mutilation, forced marriage and the consequenses for these acts in Norwegian law

Kapittel 4 - Helse

Enheter

45

Estimert tid

5h 33m

Oppgaver

1

In this chapter you'll learn about:

 • The history of the Norwegian health system;
 • Different health care services and systems;
 • Mental health;
 • Children and health;
 • The elderly and health;
 • How to prevent disease.

Also at the end of the chapter, there is a crash course in Norwegian health language, containing words you're likely to come across when you live in Norway.

A lot of the material is provided by VOX - you can see the originals here.

 

Learning objectives:

 • Know and understand how the Norwegian health system works;
 • Know and understand how one access the rights to health services;
 • Be able to discuss different points of view regarding physical and mental health;
 • Understand how your lifestyle impacts your health and how you can prevent health issues.

Kapittel 5 - Utdanning

Enheter

74

Estimert tid

7h 8m

Oppgaver

2

This chapter of the course covers the Norwegian education system. You will learn about:

 • rights and obligations, and opportunities in the Norwegian educational system, and how this is financed;
 • important values that this system is based upon;
 • what is expected from parents, and how parents can support the learning process.

Chapter 6 - Work life and career in Norway

Enheter

44

Estimert tid

6h 8m

This chapter covers the working life in Norway and introduces several highly interesting topics from career development training. You will learn what legal rights you have as an employee in a company in Norway, what rights self-employd persons have and have not, and what you can do to achieve your career goal with a company in Norway.

 

Work life in Norway

 • A brief history of labour in Norway
 • Work and welfare
 • Historic development
 • Employment rights and obligations
 • Organisations and participation
 • The welfare state creates jobs
 • Job search
 • Wages and taxes
 • Illicit work

Chapter 7 - Democracy

Enheter

34

Estimert tid

3h 43m

During this chapter, you will learn about the different processes in the political system in Norway. You will learn about the important, underlying principles that supports the democracy such as voting rights and freedom of speach and freedom of organisation.

Furthermore, you will learn about the history of this welfare state, and how it has evolved over time, and how the government is organised and who decides what.

Many of the texts here are from Vox' website and are used with permission.

Prøve i samfunnskunnskap

Enheter

4

Estimert tid

1h 55m

Test your skills from the whole course

File

SS_DAY_2_ordliste.docx

Lastet opp søndag, 3. juli 2016

File

SS_DAY_1_ordliste.docx

Lastet opp søndag, 3. juli 2016

Påmelding
Velg et lisensalternativ
Normal 8-week course : 2 900,00 kr
Fast-track course : 4 500,00 kr
Velg en gruppe
Online

Guidance for online learning

Start når som helst!
50 timer samfunnskunnskap
Guidance for online learning
Total: 0,00 kr

Du må opprette en brukerkonto eller logge inn for å melde deg på dette kurset!