Reviews

Fast-Track Online Norwegian B2

  12 Apr, 2019

  Judith

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Øve å snakke

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Teksten om indianerne

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Det være bedre hvis det hadde vært mer fokus på norskprøvene fra begynnelse.

  11 Apr, 2019

  S.S.

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Tine lytter til hva vi ønsker å lære

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Jeg vil ha mer fordypning i emnene.

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Mer konkret personlig tilbakemelding og korrigere alle feil vi gjør, men det gjelder for alle lærerne

  01 Apr, 2019

  Nusha

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  forskjellige oppgaver,han utfordret oss på ulike måter

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  jeg likte alt

  30 Mar, 2019

  Alessandra

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Veldig bra lærer

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Ingenting

  29 Mar, 2019

  Kiran

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  method and course material

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  credit points

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  one of the best I ever attended

  29 Mar, 2019

  S.S.

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Milan korriger alt jeg sier

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Jeg vil ha mer øvelse på stilskriving og rettskriving

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Stilene jeg skrev på nettkurs var ikke rettet i noen måneder. Det var for tregt.

  26 Mar, 2019

  Juan

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Knowledge

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Everything was fine

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Nope

  21 Mar, 2019

  Rafael

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Samtalemuligheten med en gruppe som er like engasjert i språket som meg

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Jeg kom nettopp da kursholderen Nancy ble syk og det har ikke vært en lærerplan til timene

  21 Feb, 2019

  Anthony

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Varierende typer av oppgaver fra lytting nyhetene til skrive teksten men også lesning og grammatikk til slutt snakke om påstander og debatt.

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Det er ikke noe som jeg likte ikke men noe jeg ønsker for å forbedre kurset. Vi bør ha mer tid å snakke/gjøre debatt

  20 Feb, 2019

  Brikend

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Jeg liker best strukturen av kurset og måten vi snakker, repeterer tema fra førrige uke også måten vi kjører debatt me hver ander.

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Noen ganger kan det være altfor mye nye ord og det er vanskelig å huske alt og vi også får ikke forklaringen av alle nye ordene som ble skrevet på tavla.

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Lingu B2 kurset er veldig nyttig og jeg har lært ganske mye av det