FleksiNorsk

For public sector

Kurs med kombinasjon av asynkron og synkron opplæring (SO)

FleksiNorsk kombinerer 'Simply Online' med synkron undervisning, tilbyr omfattende fleksibilitet i timing, sted, og innhold, og lar deltakerne tilpasse opplæringen etter eget behov.

FleksiNorsk

I dette kurset får deltakerne:

 • Icon Drop-In undervisning med lærer på dagtid, kveldstid og i helgene
 • Icon Kontinuerlig opptak - deltaker kan starte når som helst
 • Icon Tospråklig lærer og utvalgte støttespråk i undervisningen.
 • Icon KI-veileder for tilbakemelding i sanntid
 • Icon Asynkron veiledning og retting av oppgaver fra lærer fra Lingu
 • Icon Asynkron undervisning i interaktive, digitale tavler
 • Icon Kontinuerlig opptak og opplæring - nytt innhold hver uke, hele året

Deltakeren får tilgang til samme asynkrone innhold og undervisningsopplegg som i kurstype 1, men her også med lærerstyrt, synkron undervisning. Dette er det mest omfattende og fleksible kurstilbudet fra Lingu, hvor deltakeren står fritt til å selv tilpasse opplæringen i tid, sted, innhold og progresjon.

Mer om kurset:

Kurset kombinerer asynkron og synkron opplæring for modulene A1, A2, B1 og B2. Undervisning foregår i sanntid i drop-in digitale klasserom. FleksiNorsk skiller seg fra Hurtigsporet ved at deltakerne ikke inngår i en klasse som følger hverandre over tid, men alle deltakere jobber mot et felles språklig nivå på tvers av klasser. I undervisningen vil man derfor møte andre deltakere fra andre skoler. 

 • Icon Målgruppen for FleksiNorsk er deltakere som er selvmotiverte, trenger fleksibilitet, jobber godt med å nå sine mål basert på egen tidsplan, men som også ønsker å delta i undervisning med lærer. FleksiNorsk er et godt supplement til andre program/aktiviteter i introduksjonsprogrammet.

Kursprogrammet har en fleksibel drop-in timeplan på dag-, ettermiddag- og kveldstid samt i helger, hele året. Kurset har ingen definert start og slutt, men hvert nivå har ca 50 ulike tema-baserte timer som deltakere kan delta i basert på behov, interesse og timeplan. 
Under: Skjermbilde fra dagens timeplan for FleksiNorsk B1. Timeplanen illustrerer hvordan undervisningen er temabasert og foregår på ulike tidspunkt. Antall timer varierer med volum av deltakere. For tiden er det eksempelvis 17 x 60 minutter undervisning per uke i FleksiNorsk A1. 

Samordning med innhold i kommunenes egne kurs

Fleksibiliteten i dette kurset gjør at det enkelt kan komplementere eksisterende tilbud som deltakerne har i kommunen.

Valgmuligheten for nettbaserte drop-in klasser gir deltakerne et ekstra verktøy for synkron læring.

I tillegg tilbyr e-læringsplattformen interaktive oppgaver for å øve på språkferdigheter, noe som forbedrer den totale læringsopplevelsen.


Instructors

 • Tharald Bull Strømnes

  Tharald Bull Strømnes

  Successansvarlig og norsklærer

Learn languages easily and efficiently with Lingu. If you have any questions or doubts, feel free to Chat with us!