Lett på nett PLUSS

For public sector

Asynkrone kurs med lærer fra leverandør

Dette lavterskel-kursprogrammet gir deltakere tilgang til vår læringsplattform, KI-veiledning for umiddelbar støtte, lærerveiledning på innleveringer, interaktiv undervisning, og ukentlig nytt innhold året rundt.

Lett på nett PLUSS

I dette kurset får deltakerne:

  • Icon Tilgang til læringsplattform, Samanehs reise og arbeidsrettede tilleggsmoduler
  • Icon Alle nivåer fra A1 til C1
  • Icon KI-veileder som gir tilbakemelding og støtte i sanntid
  • Icon Veiledning og tilbakemelding fra lærer på innleveringer (tekst og lydopptak)
  • Icon Asynkron undervisning i interaktive, multimodale tavler
  • Icon Kontinuerlig opptak og opplæring - nytt innhold hver uke, hele året

Mer om kurset:

Tavleundervisningen skjer asynkront ved at lærer poster video, lyd, lenker og tilhørende oppgaver på tavlen. Deltakerne vil da kunne se videoundervisningen og løse oppgaven når det passer, samt samhandle med de andre deltakerne på tavlen.

  • Icon Dette selvstendige kurset via Lingus digitale plattform er skreddersydd for de som foretrekker å jobbe selvstendig. Det tilbyr en unik mulighet for å forbedre språkferdighetene utenfor tradisjonelle, synkrone kurs, ideelt for de som ønsker et fleksibelt læringstilbud for å vedlikeholde eller forbedre sitt språknivå. For de som venter på å starte i ordinære norskkurs, gir dette asynkrone kurset en sjanse til å kvalifisere seg for høyere nivåer og oppnå raskere fremgang mot målspråket
  • Icon Kurstypen passer spesielt godt til deltakere som er i arbeid, som trenger å komme raskt i gang etter vedtak, eller som har behov for fleksibilitet på grunn av mangel på barnehageplass, skiftarbeid eller annet. Læreren i kursprogrammet vil opprette tavler og gi tilgang til relevante KI-assistenter, rette og gi tilbakemelding på muntlige oppgaver, følge progresjon, avslutte, evaluere og rapportere.

Samordning med innhold i kommunenes egne kurs

For å tilpasse innholdet i asynkrone kurs til kommunens deltakere, ønsker vi å etablere en arena for samhandling og dialog mellom Lingus lærere og lærere i voksenopplæringen. Denne arenaen kan være i vårt eget tavleverktøy, eller ved å benytte et eksternt gratis verktøy som for eksempel Trello eller Padlet. Lingu publiserer kjøreplanen for undervisningsmateriellet som produseres ca tre måneder fram i tid, og kommunens lærere kan kommentere på innholdet og kan gi forslag til aktiviteter, temaer og fokusområder.

Asynkrone kurs kan på denne måten tilpasses til deltakernes behov gjennom løpende plenumssamtale blant lærerne i Lingu og lærerne fra kommunen.

Læreverket åpner for at lærerne kan velge tilpasset tema og rekkefølge på leksjoner. I tillegg har vi en ressursbank med forskjellige temaer, inkludert grunnleggende ferdigheter, arbeidsrettede integreringsoppgaver, samt yrkesspesifikke begreper og øvelser. Her finner lærerne ordlister, tekster og grammatikkforklaringer, autentiske situasjonsvideoer og oppgaver. Dette gir mulighet for å målrette undervisningen for å styrke og supplere det faglige innholdet som tilbys av kommunen.


Learn languages easily and efficiently with Lingu. If you have any questions or doubts, feel free to Chat with us!