Back

Bli en bedre leser

(Studieteknikk - del 1)

Enten man er glad i å lese eller ikke, så er det ingen tvil om at det å kunne lese norsk er hjelpsomt i hverdagen. Å lese er også en fin måte å lære mer om hvordan språket er bygget opp og til å utvide ordforrådet. Når det er sagt, så kan det være tungt å komme seg igjennom tekster på andre språk enn sitt eget morsmål. Her er noen tips og råd for å hjelpe deg på vei.

Bli en bedre leser      -  (Studieteknikk - del 1)

Velg riktig vanskelighetsgrad

Kanskje det viktigste du kan gjøre er å være nøye når du velger lesestoff. Det er anbefalt at du alt kan mesteparten av ordene i teksten.

En tekst bør gjerne ha opp mot 80 prosent kjente ord.

Du kan altså bruke forforståelsen av teksten som hjelp til å forstå nye ord. Når du nå er klar til å lese så kan det være lurt å tenke på at

Lesing er delt inn i tre ulike faser: Før du leser, mens du leser etter at du har lest

 

Før du leser

Tenk på hvordan du leser best og hva du vil med lesingen. Skal du lese for å lære nye ord eller skal du lese for å slappe av? Liker du at det er stille eller trives du best med musikk på øret?

Vil du helst bare lese, eller lærer du mer om du tar notater eller streker under i teksten. Finn ut hva som virker best for deg. Når du nå skal lese så ta først en titt på bilder og overskrifter.

Hva tror du teksten handler om?

Når du får en slik forforståelse av innholdet, kan det være lettere å tolke selv teksten etterpå.

 

Mens du leser

Når du skal lese på et annet språk er det viktig å lese når du er opplagt. Det vil hjelpe både på motivasjonen og konsentrasjonen. Jevnlige pauser underveis kan også gjøre det lettere å ta til seg informasjonen i teksten.

Nå gjelder det å holde fokus på din egen leseforståelse. Pass på at du ikke bare durer gjennom teksten, men at du passer på at du stopper opp underveis og spør deg selv;

«Forstår jeg det jeg leser?»

Du må altså ta kontroll over din egen forståelse av teksten. Gjør du dette er du en aktiv leser som passer på at du får med deg det du skal. Nå gjelder det å være utholdende.

Forstår du innholdet i de ukjente ordene ut fra sammenhengen i teksten eller må du slå opp enkelte nye ord? Når du har funnet ut hva de nye ordene betyr, så les gjerne avsnittet på ny for å kontrollere din egen forståelse.

 

Etter at du har lest

Du er ferdig med teksten din, men om du ønsker å øke utbytte av læringen har vi noen små tips du kan prøve: Tenk igjennom hva du har lest, da fester det seg bedre. La du merke til noe spesielt? Var det ord eller fraser du kan ha bruk for senere? Skriv også gjerne et lite sammendrag eller snakk med andre om det du har lest.

 

Noen andre gode tips

Kanskje er det mer inspirerende å låne en bok og en lydbok samtidig. Da kommer man seg gjerne lettere igjennom boken, og man får også lytte til hvordan ordene uttales. Er du på A1 eller A2 nivå i språklæringen din, kan du ha god nytte av å øve på høyfrekvente ord.

Ja, det finnes faktisk lister over de ordene som er mest brukt på norsk. Får du for eksempel kontroll på de 500 mest vanlige ordene, er du på veldig god vei til bedre leseflyt.

 

- Lykke til med lesingen!

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Nancy Øvrehus

Nancy Øvrehus
31 Oct, 2017

Comments