Back

Bli en mester i flyt på norsk!🥋

Flyt er det ultimate og kan få deg til å føle deg som en helt. Men veien til flyt er ikke enkel, og det krever en innsats fra deg. Vi i Lingu heier deg frem og i dagens episode forteller Camilla deg hvordan du kan øke flyten din på norsk ved å jobbe spisset og fokusert på tre ulike "muskelgrupper". 💪🏼

Flyt er det ultimate og kan få deg til å føle deg som en helt. Men veien til flyt er ikke enkel, og det krever en innsats fra deg. Vi i Lingu heier deg frem og i dagens episode forteller Camilla deg hvordan du kan øke flyten din på norsk ved å jobbe spisset og fokusert på tre ulike "muskelgrupper". 💪🏼

Husk at veien til flyt er brolagt med øvelser, øvelser, øvelser! Gå inn på Lingu.com og start opp med de viktige repetisjonene du trenger for å mestre flyt. Dette blir bra!

Er du klar?

 

Transkripsjon av episoden:

 

Er du klar?

Har du tenkt på at språklæring er nesten det samme som å trene kroppen? Begge to krever en god porsjon innsats og at du er villig til å svette litt. Men ikke bare at du er villig til å svette litt, men du må jobbe fokusert på ulike muskelgrupper for å kunne forbedre resultatet ditt.

 

Hvis du er blitt litt forelska i den prosessen du holder på med så vil du jo gjerne bli bedre, sterkere og flinkere og kunne møte større utfordringer, ikke sant?

 

I dagens episode så skal vi snakke om de små detaljene og bitte små øvelser som skal til for at du skal oppnå bedre flyt.

 

Hva er flyt?

 

Hvorfor trenger vi flyt når vi snakker?

 

Flyt er når du er så komfortabel må prate norsk at du ikke nøler, at du ikke anstrenger deg og at du ikke har unødvendige pauser.

 

Når du slipper å tenke på grammatiske regler, ja da har du flyt. Når du har kontroll på uttalen og vet hvor du skal gå opp og ned med intonasjonen din da har du flyt.

 

- Når du bruker riktig ord i riktig kontekst og du trenger ikke å lete etter ordinær du skal bruke da har du slitt.

 

Det krever litt av deg på samme måte som det krever at hvis du vil ha større muskler så må du trene mye og ofte. I dag så skal vi trene de tre viktigste muskelgruppene.

 

Er du klar for å jobbe? Da begynner vi. Muskelgruppe nummer 1: vokabular musklene. Hvis du har et lite utviklet vokabular eller du prøver å bruke ord som du ikke er så trygg på så vil det påvirke flyten din.

 

Det primære, erm... viktigste jeg kunne, skulle, burde vite var, er at vokabularet min, mitt trenger å være store, nei stort.

 

Du hører det, ikke sant? Det er ikke flyt. Det er litt tungrodd å lytte til. Og så er det en annen ting man også gjør når det gjelder vokabularet, og jeg har gjort det selv mange ganger. Det er å blande ord som ligner på hverandre på, og si for eksempel, "jeg syns du er veldig moden," i stedet for å si, "jeg synes du er veldig modig".

 

Eller å si, "jeg har god økonom" når jeg egentlig mener å si, "jeg har god økonomi". Det er altså ord som ligner på hverandre men som kan ha helt forskjellige betydninger som for eksempel "moden" og "modig", eller "økonom" og "økonomi". Det er jo forskjellige ordklasser.

 

Nå skal vi ha fokus på hvordan jeg kan hjelpe deg å gjøre noe med vokabularet ditt. Det jeg vil at du skal gjøre nå er at du skal se for deg, eller forestille deg at du har to grupper.

 

Du har ditt aktive vokabular. Det er den ene gruppen. Så har du ditt passive vokabular som er den andre gruppen. Ditt passive vokabular er alle de ordene som du delvis har grep på, men som du ikke er helt trygg på hva betyr. Det er de ordene du hører ganske ofte, men som du ikke bruker fordi du kanskje ikke trenger dem like mye. Så du lar dem være i den ytterste stratosfæren av vokabularet ditt. Det passive vokabularet er de ordene som du mest sannsynligvis aldri bruker men som du har et et forhold til. Og hvis du bruker dem så kan det hende at de bruker dem med feil kontekst. Du du bruker dem rett og slett ikke så ofte.

 

Så er det den andre gruppen som er ditt aktive vokabular. Det er alle ordene du kan, som du kjenner og som du bruker på riktig måte. Så øvelsen vi skal gjøre, øvelsen som jeg skal vise deg nå, handler om å igangsette en prosess der du begynner å flytte ord over fra ditt passive vokabular og over på ditt aktive vokabular.

 

På den måten så bygger du ut og bygger ut og bygger ut slik at du får et større og større og større og større ordforråd. Dette er detaljarbeid med fokus på de små musklene som er svært viktig, så ikke gi deg.!Hold ut! Dette bringer deg nærmere flyt.

 

For å aktivisere ditt vokabular må du bli komfortabel med å skrive ned ordene som du hører ofte, som du ikke er helt trygg på. Du må begynne å danne en relasjon til ord du hører. Du må stille spørsmålet, hva betyr dette ordet? Så må du notere ordene o ned. Det er trinn én.

 

Neste steg er at du må finne ut hva ordet betyr. Så du starter med det første ordet. Hva betyr dette ordet? Og da kan de spørre læreren din. Du kan spørre en Facebook gruppe. Du kan spørre en venn. Det som er viktig her er at du spør, "kan du gi meg flere kontekster, kan du gi meg tre-fire kontekster der du ville være naturlig å bruke dette ordet".

 

Så går du over til den delen, som er litt merkelig, hvor du skal rett og slett se deg selv i speilet og så skal du si ordene. Dette er veldig viktig at du gjør. Du skal si ordene til deg selv i speilet, og så skal du lage spørsmål eller setninger der du bruker dette nye ordet i ulike kontekster.

 

Jeg tenker at det er greit at jeg gir deg et eksempel på dette: jeg har hørt ordet finurlig i mange ulike situasjoner, sosiale situasjoner, og så har jeg tenkt at ok det er et ord jeg har lyst å finne ut av. Jeg har lyst til å flytte det fra mitt passive vokabular over på mitt aktive vokabular.

 

-Så det jeg har funnet ut av å spørre en venn, er at "finurlig" betyr utspekulert eller listig. Men det kan også bety imponerende eller flott.

 

Så. Da kan jeg stå foran speilet og så kan jeg se meg selv i speilet og så kan jeg da er lage setninger. For eksempel: en mekanisme kan være finurlig. Da mener jeg at jeg blir begeistret av måten det er satt sammen på.

 

Noe kan være utført på en finurlig måte. Da kan det bety at det ligger tanke bak utførelsen og at det har en intensjon om å oppnå en effekt.

 

På finurlig vis fikk de overtalt meg til å bli med. Dette betyr at overraskende nok greide de å manipulere meg til å bli med på noe som jeg egentlig ikke var så ivrig på å bli med på.

 

Var ikke det finurlig gjort av meg? = Er ikke du litt imponert nå?

 

Denne øvelsen krever 1) du skriver ned ordet som du vil ta tak i 2) at du spør noen kan du hjelpe meg med å forklare hva det ordet her betyr i ulike kontekster, gjerne tre fire. 3) at du skal si ordet og putte det enten i en setning, eller et spørsmål. Det er litt krevende. Det er litt tungt men dette er er veien til flyt. Ikke gi deg. Press på!

 

Grunnen til at dette er viktig er fordi at forskning sier at du som er innlærer, du trenger å se ordet inn minst fire ulike scenarioer for å kunne regne ordet som en del av ditt aktive vokabular. Du skal ikke pugge! Du skal ikke med memorisere! Du skal bare bruke ordet i forskjellige kontekster. Det betyr at du må bøye, tøye og strekke hjernen din. Du skal sakte men sikkert flytte ordene fra det passive bassenget over til det aktive bassenget. Da er vi ferdige med vokabularmuskelgruppene.

Nå skal vi over på grammatikk muskelgruppene . Vi skal trenge dypt inn i muskelmassen ved repetisjon. Her er det små øvelser. Tenk bare på basketball-spillere tenk bare på fotballspillere. Tenk bare på et toppidrettsutøvere som må sikte seg inn og treffe målet hver eneste gang. Hvordan blir de gode? Jo, det er bare ved å gjøre øvelser så mange ganger slik at det blir en del av muskelminnet.

Grammatikken må sitte i ryggmargen og den eneste matten du kan få til det på er ved å repetere og gjøre det gang på gang sånn at du er helt trygg på det du gjør. Hva er det du skal gjøre her? Jo, du skal kjøre på med grammatikkrepetisjoner som du kan finne på i lingu.com. Hva sa jeg? L i n g u. C o m

-Går du inn dit så kan du gjøre så mange grammatikk oppgaver på en A1/ A2/B1/B2 nivå som gjør at du perfeksjonerer det grammatiske.

 

- Vi har snakket om vokabular og vi har snakket om å flytte ord over fra det passive vokabularet og over på det aktive. Vi har snakket om å automatisere grammatikken. Da er vi på den siste delen av økta di som handler om uttale.

 

Riktig intonasjon og riktig bruk av trykk gjør tankene dine om til små musikalske vignetter som bare triller ut av munnen din. Så for å kunne ha flyt og for å kunne snakke i lange setninger så må du kunne vedlikeholde intonasjonen.

 

- Du må kunne være sammenhengende og du må kunne utvikle ideen som du forteller om mens du forteller om den. Det er dette som skiller deg ut fra B1 og løfter deg plutselig over på B2 og C1. Tenk melodi.

 

En liten øvelse som du skal gjøre nå det er at du skal tenke på småordene. Og så skal du tenke på oppadstigende eller nedatstigende intonasjon. For eksempel: men, og, da, nei, hvis, eller, så.

 

Disse små ordene.

 

Men jeg tror for eksempel...

 

Da ser vi resultatet...

Nei, jeg tror ikke det.

Du går enten opp, eller ned på disse småordene som er med på å understreke flyten din.

 

Øv foran speilet der du bruker bevisst enten oppadstigende eller nedatstigende intonasjon på småord. Bare tørr-tren foran speilet. Og så når du begynner å bli såpass trygg på det så kan du bruke det i en sosial situasjon.

 

Jeg gjør det mange ganger jeg gjør det når jeg skal spille inn episoder fordi jeg trenger flyt også så vi trenger det alle. Det er ikke noe gærent med å øve. Bare gjør det. Gjør det som skal til for at du skal få bedre flyt.

 

Et annet tips er at du lytter til "Hvordan kommunisere bedre på norsk". Da får du noen tips der også som kan hjelpe deg, og som henger sammen med dette med flyt.

 

Da puster vi ut. Vi har jobbet oss gjennom de tre viktigste muskelgruppene vokabular, grammatikk og intonasjon.

 

Klapp deg selv litt på skulderen nå. Fortsett med øvelsene i morgen. Dette er ferskvare. Dette må du repetere mye og ofte først da er du på vei mot fantastisk flyt på norsk.

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Camilla Cahill

Camilla Cahill
01 Oct, 2021

Comments