Back

Den ultimate norskprøven: Lønnsforhandling

Bli en mester i å forhandle på norsk

I dag gjester Erik Simonsen, driftsleder for KPA, studio for å hjelpe Camilla til å bli bedre til å forhandle lønn.

I dag skal du få innblikk i norsk arbeidsliv. I dag skal du få lære en del nyttige fraser som du kan bruke i forbindelse med forhandlinger. Du skal få høre et eksempel på en mislykket lønnsforhandling og en vellykket lønnsforhandling. Med meg for å dele av sin ekspertise er Erik Simonsen, driftlseder for KPA kurs hos Lingu.

E: Hei! Jeg heter Erik Simonsen og jeg har ansvaret for det som vi kaller "Kompetanse Pluss". Det er rett og slett kurs i arbeidsrettet norsk. Det foregår rundt omkring på bedrifter i hele landet, enten som nettundervisning, eller på stedet.

C: Hei Erik!

E: Hei Camilla!

C: Hvordan går det?

E: Det går fint, takk. Du da, hvordan har du det?

C: Jo takk!

Det å be om lønnsøkning er en veldig viktig ferdighet i det norske arbeidslivet,  og så tenkte jeg at du er en ressursperson når det gjelder dette med arbeidslivet så først og fremst så lurer jeg på; er det vanlig å spørre om lønnsøkning i Norge?

E: Jeg tenker umiddelbart at det er veldig aktuelt nå fordi vi har hatt et år der den ordinære lønnsøkningen for folk flest var på 2,7 %. Det var vel lønnsoppgjøret i fjor, mens prisstigningen var på 3,2%. Så for folk flest har de rent faktisk fått en lønnsnedgang. Derfor så kunne det ikke vært mer passende enn nå, å snakke om dette med å be om en lønnsøkning. Så du spør om det er vanlig? Vel, det kan nok variere.

C: Så Erik, jeg tenkte på dette her med norskprøven. Det er kjempeviktig å ta norskprøven av mange grunner blant annet for å få seg jobb, men en annen viktig grunn er nettopp dette med når du skal spørre om en lønnsøkning. Hva tenker du om det jeg sier nå?

E: Det tror jeg er helt rett. Du må ta tak i faktiske saker og ting når du skal snakke lønn. Da holder det ikke med en helt generell setning. Ikke hvis du skal argumentere godt og personlig, og det er nettopp det du bør gjøre. Derfor vil et bedre norsk være en stor fordel om du skal gå inn i en samtale om lønn i Norge. Det er samtaler som skal forekomme, men det kan også være rom for at du spør om å få ta en prat om din jobbsituasjon, og det er klart at du da kan ta opp dette temaet.

C: Det er ikke bare at det er å kunne argumentere for seg men det er et slags maktspråk, eller et formelt språk man snakker. Det er en litt annen måte å ordlegge seg på, er du enig i det? 

E: Ja, hvis vi ser for oss situasjonen så vil det være sånn at du kommer inn i en samtale der det er et hierarki. Der det er en som står over deg og som på et vis sitter og bestemmer og trekker i trådene, og faktisk ofte kan bruke argumentasjon som du kan gjøre fint lite med. Du kan bli avfeid med argumenter som at nei, situasjonen er " sånn og sånn", derfor er det helt uaktuelt at noen kan få lønnsøkning nå. Du kan bli fullstendig stoppet, særlig hvis du ikke er litt strategisk i måten du gjør dette.

C: Aha .. Ja, og oppgaven vi skal jobbe med i dag heter noe så rart som, "gjør livet til din nærmeste leder enklere". Du skal hjelpe meg i dag med å jobbe med språket sånn at jeg kan bli bedre på å tenke strategisk og snakke et formelt språk som helt passende for en formell dialog mellom en ansatt og en leder. 

Så i dag skal vi snakke om hvordan be om en lønnsøkning i Norge. Erik, du skal spille restauranteier og jeg skal spille en ansatt. Jeg er en veldig engasjert og dyktig kelner på din restaurant.Jeg har vært der en stund, og nå vil jeg gjerne tjene mer penger så jeg skal spørre deg om en lønnsøkning. 

E. Og jeg er en litt travel og overarbeidet restauranteier. 

Reklame for Lingu

C: Ok, Erik så jeg kommer inn på kontoret etter å ha avtalt et møte med deg. Da har vi blitt enige om et tidspunkt vi skal møtes.

E: Rammen er her at det er et faktisk møte. Er det sagt at dette skal være en samtale om lønn?

C: Jeg har foreløpig bare bedt om et møte.Jeg har ikke konkretisert.

E: Ok. Nå kommer du gående inn.

Restauranteier: Ålreit. Hei Camilla. Hvordan går det med deg?

Servitør: Jo takk, bare bra. Hvordan går det med deg? 

Restauranteier: Ah, det er temmelig mye å ta tak i her, altså det er travelt. Det må jeg si.

Servitør: Jeg skjønner. Jeg skal ikke bruke mye av din tid. Jeg skjønner at du ikke har så mye overskudd så jeg skal forsøke å fatte meg i korthet. Jeg har nå jobbet hos deg i litt under tre år og jeg får mange gode tilbakemeldinger på det arbeidet jeg gjør. 

Restauranteier: Ja, det har jeg hørt. 

Servitør: Og så var det sånn at jeg tok initiativ til...mens dagligleder var bortreist, så tok jeg initiavitet til å planlegge bordplasseringer og en del reservasjonstiden. Jeg så at det var et smutthull der vi kan øke effektiviteten..

Bare et lite innspill her. Eksemplene på hvordan jeg løser oppgavene som servitør er fiktive. De er ikke sanne. Dersom du er servitør eller restauranteier eller noen som jobber i restaurantbransjen, tenker  du kanskje, hva er det hun sier? Du må analysere hva det er du gjør på din arbeidsplass. Dette er bare et eksempel på en struktur og det går igjen også hos den vellykkede forhandlingen at eksemplene, argumentasjonen på detljnivå er helt kokkelimonke. Den er helt merkelig.

Servitør: Så jeg mener på grunn av det jeg har gjort og på grunn av de gode tilbakemeldingene så tenker jeg at det er i alles interesse, siden jeg har vært her så lenge, at jeg nå får en lønnsøkning som samsvarer med oppgavene jeg gjør og måten jeg gjør dem på.

Restauranteier: Altså, Jeg hører det du sier, men, og jeg sikker på.. jeg vet du gjør en topp jobb.Saken er den at vi tjener ikke like mye penger nå som vi gjerne skulle ønske. Det er tøff konkurranse så det er ganske vanskelig å gjøre noen lønnsøkninger akkurat nå.

Servitør: Ah ok, vet du når det vil bli bedre tider for å kunne få en lønnsøkning?

Restauranteier: Tja, det er ikke godt å si, men vi kan ta denne samtalen på et senere tidspunkt. Det er ihvertfall ikke budsjett til dette nå.

E: Så Camilla, du fikk ikke mye ut av dette. Det ble ihverftfall ikke noe penger.

C: Nei, jeg gjorde ikke det, gitt.

E: Nei, ok. Du hørte at jeg bare avlsuttet og så sier jeg at restauranten rett og slett ikke har råd til å gi deg en lønnsøkning, ikk sant? Den er vanskelig for deg å gjøre noe med sånn med argumentasjon, så hva kunne du ha gjort annerledes? Hvis du spør meg eller folk som rådgir om dette så bør du nok heller starte på en annen måte. Du bør heller begynne med å fortelle hvorfor det du gjør hvorfor det øker verdien. Hvorfor det er så verdifullt for denne sjefen og for restauranten. Så du må vise til helt faktiske saker og ting som du gjør og så må du vise hvordan det for restauranten ville være veldig smart å investere i deg. Så selvfølgelig kom med noen eksempler som også synligjør for restauranteieren at oj, hun er virkelig interessert. Hun er en som tar initiativ og livet vil bli lettere for meg hvis jeg investerer i henne. Ikke tenk på følelsene dine. Det er litt vanskelig å gå inn i sånne situasjoner. Ikke tenk så mye på følelsene til sjefen, men tenk sak og tenk på helt faktiske saker og ting som du arbeider med og som du vil arbeide med som vil gjøer situasjonen bedre og lettere for alle involverte.

C: Ok, så hvis jeg skal trekke ut det jeg har forstått av det du sier: Jeg må gjøre et grundig forarbeid og tenke på hvordan jeg kan overbevise min arbeidsgiver om at jeg er en verdifull ansatt og at han eller hun kan faktisk spare penger, eller tjene penger på å ha meg i staben. 

E: Ja, det du kan ta med deg som et råd, er at du må finne noen utfordringer som arbeidsgiver har og fortell hvordan du kommer til å tak i, eller har tatt tak i dette. Da vil du øke din verdi, ikke sant? Det vil gjøre også at bedriften tjener penger. For det er det som er saken. Sjefen er interessert i at alt skal gå bedre. Du skal være en ressurs. Du skal ikke gi problemer sånn at du bare kommer inn og sier jeg synes jeg bør få en høyere lønnsøkning. De fleste sjefer vil ikke si ja til det sånn på automatikk. Du må komme på noe rent faktisk, noengode argumenter. Vi kan godt prøve på nytt der du kanskje tar en litt annen inngang til dette her. 

Ok, hvis jeg spør deg nå, Erik. Hva tenkte du fungerte med det jeg sa. Hva var det du likte? Du synes kanskje ikke at det var så matnyttig at jeg fortalte at jeg får gode tilbakemeldinger fra kundene elelr at jeg har jobbet hos deg i flere år. Så var det andre ting du likte som jeg sa? Var det andre ting jeg burde trekke fram?

E: ja, altså for å begynne med det at du får gode tilbakemeldinger. Det tror jeg det er mange som får. ok, fint nok, men det er ikke godt nok til å nødvendigvis rettferdiggjøre en forhøyet lønn. Men det som jeg tenker du kunne spilt mer på er dette rent konkrete der du har tatt tak i denne saken med disse timelistene. Hvordan du har gjort en endring og kanskje hvordan du har tenkttil å fortsette med å bearbeide og effektivisere og utvikle dette. Så kanskje du kunne begynt der du forteller meg som gjøre at jeg tenker, oj det gjør at vi kommer økonomisk sett bedre ut av det. Du må tenke at det holder ikke at du sier at du fortjener mer lønn. Tenk heller hvordan bedriften skal gå bedre hvis vi investerer i deg og måten du tenker på.

C: Ok, jeg skal prøve. Jeg tror jeg vet hvordan jeg skal formulere meg. Vi spoler kassetten tilbake. Vi starter på nytt og så banker jeg på døra hos deg.

Servitør: Knakk-knakk- knakk

Restauranteier: Hei Camilla, hvordan går det ?

Servitør: Jeg har det bra, og du? 

Restauranteier: Joda, jeg har det egentlig ganske bra. Det er travelt, altså

Servitør: ok, jeg vil bare ha en kort samtale med deg.

Restauranteier: Ja vel, få høre.

Servitør: Jeg tror jeg har funnet en måte restauranten kan spare en god del penger på.

Restauranteier: Sier du det, ja? Ok, få høre.

Servitør: I forrige måned så hadde vi ikke daglig leder her og da var det jeg som tok ansvaret for å legge opp timelistene.  Så  så jeg at det var betraktelig dårligere oppmøte... Jeg har nå jobbet her i snart tre år og i løpet av de tre årene så har fått ganske god kjennskap til hvordan flyten er i restauranten og når vi har veldig mange gjester som kommer og når vi har veldig få gjester som kommer. Så ser jeg at det ikke alltid samsvarer med antall servitører vi har som gjør at noen ganger har vi for mange servitører og andre ganger har vi for få servitører. Sånn at jeg har laget en timelisteordning som jeg tror kan bidra til å effektivisere betjeningen i restauranten.

Restauranteier. Ja, ok sånn at passer mer med antall gjester på de ulike tidene av dagen og kvelden. 

Servitør: Ja, altså jeg tror at med den planen jeg har utarbeidet så kan vi både ha høyere inntjening og så tror jeg det vil virke veldig motiverenrende på de ansatte sånn at vi får mindre "turnover" .At det er færre som finner seg en annen jobb. Så jeg tror planen min kan bidra til å øke inntjeningen til resatauranten samtidig som vi minsker gjennomtrekk av servitører.

Restauranteier: Ja, altså det har vært et problem at folk har byttet mye jobb og kommet og gått. Det er som du sier, jeg vet jo det at det er tider der servitører har mye å gjøre og andre tider der det er lite å gjøre. jeg må si at det er interessant det du sier hvis du har analysert tidene der vi har mange gjester og prøver å få det til å samsvare med antalle servitører så ja, det kan være nyttig for oss.

Servitør: Ja, så dette systemet er ikke den eneste grunnen til at jeg tar et møte med deg. Det er rett og slett det at jeg har vært her i snart 3 år. Jeg får gode tilbakemeldinger. Jeg ser hva som skjer i restauranten og er engasjert. Og på grunn av disse faktorene så tenker jeg at det er naturlig å ha en lønnssamtale med deg. 

Restauranteier: Mmm, ja, jo.jo. Erm, det er med på, altså.  Jeg hører hva du sier om ja, at du tydeligvis legger din sjel i dette. Så sånn sett kan jeg være med på at det kan vurderes. 

Servitør: Slik som ting er nå så føler jeg at det engasjementet, entusiasmen og den tiden jeg legger i arbeidsoppgaver som er utenfor mine reelle arbeidsoppgaver bør jo gjenspeiles i form av lønn. Særlig når det bidrar til å øke inntjeningen til restauranten. 

Restauranteier: Jada, det høres jo bra ut, men har du tenkt til å videreutvikle dette du forteller om og kan du ta ansvar her for dette med å sørge for å ha rett anntall servitører som samsvarer med antall gjester på de ulike tider av døgnet?

Servitør: Vel, jeg har jo gjort det frem til nå så jeg tenker det er naturlig for meg å fortsette med det.

Restauranteier: Mmm. jo ja, ok. det høres bra ut for oss. Det virker mer effektivt og som du sa vi kan spare penger på dette. Ålreit, la meg sjekke så skal vi sørge for at du får en lønnsøkning, Camilla. Jeg tror du har fortjent det. 

 

 

 

 

 

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Camilla Cahill

Camilla Cahill
04 Mar, 2022

Comments