Back

En fremtid med bedre muligheter for innvandrere

KPA-kurs gir innvandrere verktøyene de trenger for å vokse profesjonelt

Oslo, 18. Oktober 2023 – I en verden i rask utvikling hvor ferdigheter og kunnskap ofte er nøkkelen til suksess, har Kompetansepluss vist seg å være et nyttig verktøy for både personlig og profesjonell vekst blant innvandrere. Kursene har spilt en viktig rolle i å styrke både ansatte og arbeidsgivere i et konkurransepreget og dynamisk internasjonalt miljø.

Lingu er en ledende tilbyder av Kompetansepluss-språkkurs i Norge. Vi tilbyr kurs av høy kvalitet, skapt for å øke ansattes kompetanse på tvers av ulike felt. Kursene er svært viktige da de spiller en nøkkelrolle i å sikre en tilpasningsdyktig arbeidsstyrke.

Odd Bjerga, daglig leder for Lingu, har følgende å si: ‘Vårt oppdrag som språkskole er å bruke alle tilgjengelige midler for å hjelpe innvandrere å vokse og utvikle seg i en verden som er stadig i endring. Med over 90 000 innvandrere til Norge bare i 2022 er dette et viktig fokusområde for oss. Ved å tilby Kompetansepluss-kurs gir vi en sjanse til disse menneskene, men også arbeidsgiverne. Dette er gunstig for både samfunnet vårt og dets økonomi. Kursene våre er designet ikke bare for å gi innvandrere kunnskapen og ferdighetene de trenger for å lykkes i sin karriere, men også for å styrke arbeidsgivernes evne til å tilby like muligheter for alle sine ansatte.’

‘Vi i Lingu er stolte over å ha blitt valgt ut til å samarbeide med Kompetansepluss. Sammen ønsker vi å sikre at den norske arbeidsstyrken har tilgang til den beste mulige opplæringen og har gode karrieremessige utviklingsmuligheter. Bedrifter og organisasjoner som ønsker å benytte seg av dette tilbudet trenger bare å kontakte oss og å starte søknad om Kompetansepluss-kurs. Vi bistår dem gjennom hele prosessen.’ - tilføyer Bjerga.

Nøkkelaspekter ved Kompetansepluss:

  • Tilpasset opplæring: Kompetansepluss-kursene er skreddersydd for å imøtekomme de unike behovene til både ansatte og arbeidsgivere. Fra språkkunnskaper knyttet til tekniske ferdigheter til myke ferdigheter, tilbyr kursene et bredt spekter av alternativer for å tilpasse seg ulike ferdighetskrav og å hjelpe utenlandske arbeidstakere å tilpasse seg det norske arbeidslivet.

 

  • Opplæring og omskolering: Ettersom arbeidsmarkedet stadig utvikler seg, trenger arbeidstakere ofte å tilegne seg nye ferdigheter eller oppdatere eksisterende ferdigheter. For mennesker med norsk som andrespråk gir Kompetansepluss-kursene muligheter for opplæring og omskolering, slik at de kan holde seg relevante og ha like muligheter som sine norske kolleger.

 

  • Konkurransefortrinn: Arbeidsgivere som investerer i de ansattes faglige utvikling gjennom Kompetansepluss-kurs får en konkurransefordel ved å ha en svært dyktig og motivert arbeidsstyrke med internasjonal bakgrunn, noe som vil føre til økt produktivitet og innovasjon.

 

  • Spesifikke fagområder: Hvert fagområde har spesifikke ferdigheter og vokabular som er avgjørende for de ansattes suksess. Å kunne snakke godt norsk betyr ikke at man vil være kjent med alt av fagterminologi, og det er her Kompetansepluss-kursene spiller en viktig rolle.

 

  • Støtte for innvandrere: Kompetansepluss spiller en viktig rolle i å integrere innvandrere i den norske arbeidsstyrken. Kursene gir språkopplæring og kulturell innsikt som hjelper nyankomne med å tilpasse seg og bidra effektivt.

 

  • Fleksibel læring: Med kombinasjon av fysiske kurs og onlinekurs, tilbyr Lingus Kompetansepluss-kurs fleksibilitet som passer ulike læringspreferanser og timeplaner.

 

  • Statlig støtte: 
    Kompetansepluss-kursene støttes i stor grad av statlige initiativer, noe som gjør dem rimelige og tilgjengeliggjør dem for de fleste. Dermed har alle ansatte like muligheter til å utvikle nye ferdigheter.

For mer informasjon om Lingus Kompetansepluss-kurs, vennligst besøk

lingu.no/kompetansepluss

Henning  Bergstad

Henning Bergstad
18 Oct, 2023