Back

Gratis lisenser til voksenopplæringssentre

Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser

Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser til læreverket Samanehs reise. Les mer om tjenesten her!

Les mer om Samanehs reise

Samanehs reise er et digitalt læreverk i norsk som andrespråk for voksne

Det dekker nivå A1 til C1, for spor 2 og spor 3. Læreverket er bygget rundt et narrativ som starter på A1-nivå og fortsetter ut C1.

Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser til læreverket Samanehs reise. Les mer om tjenesten her!

Odd Bjerga

Odd Bjerga
21 Nov, 2020