Back

Gratis lisenser til voksenopplæringssentre

Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser

Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser til læreverket Samanehs reise. Les mer om tjenesten her!

Gratis lisenser til voksenopplæringssentre - Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser
Les mer om Samanehs reise

Samanehs reise er et digitalt læreverk i norsk som andrespråk for voksne

Det dekker nivå A1 til C1, for spor 2 og spor 3. Læreverket er bygget rundt et narrativ som starter på A1-nivå og fortsetter ut C1.

Kompetanse Norge har frikjøpt lisenser til læreverket Samanehs reise. Les mer om tjenesten her!

Odd Bjerga

Odd Bjerga
21 Nov, 2020