Back

Kunsten å feile 

Tør å gjøre feil og lære av dem

Learn how to appreciate your mistakes as steps toward speaking and writing better Norwegian. Increase your motivation and learn faster - by knowing how to fail!

Kunsten å feile  - Tør å gjøre feil og lære av dem

NOT getting everything right is an important skill when you are learning a new language. Allow yourself to make mistakes, and know how to capitalize on your errors! This is crucial for your progress and ultimate success.

This article is in Lettnorsk

 

Min påstand er at det viktigste man må beherske når man skal lære et nytt språk, er kunsten å kunne feile. Og måten man velger å tolke feilene man gjør, er avgjørende for hvor god progresjon man har. Lær deg å tolke feilene du gjør som nye steg mot et bedre norsk, så skal du se at du får bedre motivasjon for å lære og at læringen går raskere!

 

Å lære som voksen

Det virker som om barn tilegner seg språk mye fortere enn voksne, men det stemmer faktisk ikke. Vi, som voksne, har mye bedre forutsetninger for lære fordi vi i utgangspunktet har mer kunnskap og erfaring med språk.

Barn er derimot tøffe og fryktløse. De tar umiddelbart i bruk alt de kan, drevet av et ønske for å kommunisere på best mulig måte. De er uten frykt for å gjøre feil.

Vi voksne derimot, hemmes i større grad av redsel for å feile eller tape ansikt. Dermed bruker vi kanskje ikke annet enn det vi er helt sikker på at er riktig.

Og hva skjer?

Jo - vi får mindre trening i å bruke språket. I tillegg hemmer det språklæringen, fordi man ikke tar i bruk det man faktisk kan.

 

Et språk fullt av feil

Her er imidlertid en veldig god nyhet:

Morsmålet mitt er norsk. Snakker jeg derfor perfekt norsk?

Nei- og takk og pris for det!

Det hadde vært utrolig kjedelig å høre på!

 

Skriftlig vs muntlig

Når vi formulerer oss skriftlig så skriver vi først, og så redigerer vi det vi har skrevet etterpå. Vi flikker og gjør små endringer, for å få frem akkurat det vi ønsker å formidle. Kanskje farger vi språket med å bruke pluss eller minusord, altså ord som har en positiv eller negativ verdiladning. Slik finpusser vi budskapet vi ønsker å formidle.

Slik fungerer det imidlertid ikke når vi snakker -heldigvis.

Muntlig språk er umiddelbart.

Det er her og nå.

Språket er fragmentert, ufullstendig, og langt fra perfekt. Og det er nettopp dette som gjør språket spennende og levende!!

Likevel virker det som om mange er svært engstelige for å gjøre feil når de skal uttrykke seg på et fremmedspråk. Men, hvorfor må DU prate helt perfekt norsk, når VI som har norsk som morsmål IKKE gjør det?

 

Ut av komfortsonen

Jeg gjør feil hele tiden, og det jeg er utrolig takknemlig for.

Det er nemlig slik jeg stadig lærer nye ting!

Selv jeg som har norsk som morsmål oppdager stadig nye og spennende ting med språket. Med andre ord;

Din aller verste fiende er deg selv og grensene du selv, bevisst eller ubevisst, setter for språklæringen din. Når man våger å gå utenfor komfortsonen, når man våger å prøve ut nye ord, vendinger og konstruksjoner øker risikoen for at man vil gjøre feil.

Samtidig er det nettopp her læringspotensialet ligger.

 

Man lærer aller best av sine egne feil.

Jeg vil si det så sterkt at om man ikke er villig til å gjøre mange feil, vil man heller ikke kunne bli god i norsk!

 

Gi blaffen - bli god!

Å våge å gjøre feil er altså en kunst som de fleste av oss må arbeide med for å beherske.

Så mitt aller beste språklæringsråd er å gi blaffen i om ikke alt du sier er korrekt!

Snakk og gjør feil, det er på denne måten du lærer aller best! Praktiser det du kan, vær levende og interessant. Fokusér på å være stolt over hvor du er i språklæringen din akkurat nå.

Det er viktig å gjøre feil, enten de er små eller store. Når du mestrer kunsten å feile er du på vei mot et enda bedre språk.

Gratulerer!

 

Lykke til med å praktisere ditt ikke-perfekte norske språk!

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Nancy Øvrehus

Nancy Øvrehus
28 Feb, 2018

Comments