Back

Kyss Kjæresten din på Kinnet

Pronouncing K in Norwegian

Kiss your Lover on the Cheek! Can you say it in Norwegian? The Letter K can be pronounced in a number of ways, depending on the environment. In today's article, I'll take you through the pitfalls of /K/.

Kyss Kjæresten din på Kinnet - Pronouncing K in Norwegian

/KÅ/ – en språklig byggekloss med mange lyder

 

Les disse ordene høyt:  

Kaffe
Kino
Koselig
Kuldegrader
Kylling
Kåring

 

Hvordan gikk det?

Uttalte du /K/-lyden på samme måte i alle ordene? Sannsynsligvis ikke.  

Her er de samme ordene, uttalt av meg:

 

Som du nå allerede vet, er K en bokstav som ikke alltid uttales på samme måte. Av og til sier vi /SJI/ og av og til sier vi /KO/. Jeg skal prøve å forklare nærmere.  

Det finnes mange regler for hvordan /K/ uttales på norsk. Når K er alene i alfabetet, er det uproblematisk å uttale denne lyden. Det er når K står i et ord, det kan bli utfordrende.  

Når K står foran A, O, U, Ø og Å, uttaler vi den som en hard /K/, slik som i disse ordene:

Kaffe
Koselig
Kuldegrader
Kåring

 

Når K står foran I og Y, uttaler vi den som en /KJ/-lyd, slik som i disse ordene:

Kino
Kylling

 

La meg gjenta lydene for deg:

 

Nå tror jeg du har like god kontroll på /K/ som Tor har og det er meget godt jobbet. Dette sier jeg fordi vi må huske på at det ikke er lett å lære seg nye lyder når man lærer et nytt språk som voksen.

Å lære seg å uttale nye språklyder er som å trene. Man må trene opp musklene før de blir sterke. Slik er det også med musklene i taleorganene. Det er for eksempel vanskelig å uttale norsk /Y/ helt riktig hvis man ikke har denne lyden i morsmålet sitt.  

Nå som du vet dette, håper jeg at du føler deg mer selvsikker med tanke på uttale.

neste gang kan vi gå videre til de andre kombinasjonene vi har med /K/ på norsk.

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Pia Lorentzen Skjennum

Pia Lorentzen Skjennum
24 Apr, 2017

Comments