Back

Raskere språkopplæring med ny metode

Les hva Tharald har å si om Lingus plattform og hvorfor den er helt unik

Å lære et språk er vanskelig og tidkrevende, men Lingu, en nyskapende norsk språkskole, mener nå at de har revolusjonert språkutdanning. De utviklet interaktive, fleksible og omfattende læringsmateriell som er tilgjengelig på deres nye plattform. Når det oppstår nye behov innen språkutdanning er Lingu en nytenkende bedrift som tar utfordringen på strak arm.

Raskere språkopplæring med ny metode - Les hva Tharald har å si om Lingus plattform og hvorfor den er helt unik

Vi snakker med Tharald, Lingus suksessmedarbeider, som kaster lys over plattformen, dens verdi og fordelene den bringer til potensielle kunder. Han beskriver suksessene de har opplevd med plattformen og deres fremtidsplaner for den. Særlig vekt legger han på Lingus utvidelse til mer spesialiserte områder, som helserelatert norskopplæring, norsk og engelsk til bruk i forretningslivet, og samfunnsvitenskap. “Vår digitale plattform gir oss muliheten til å kontinuerlig oppdatere og legge til innhold. Slik kan vi sikre at vi imøtekommer varierte behov hos ulike bransjer og organisasjoner,” forklarer han.

Lingus plattform er designet for å møte behovene til enkeltpersoner som skal lære norsk, samtidig fungerer den utmerket som undervisningsverktøy for utdanningsinstitusjoner og tilpasser seg kravene for nåtidens teknologiske vekst. Selskapet har allerede samlet bred anerkjennelse for sin innovative tilnærming til språkopplæring. Tharald understreker plattformens evne til å imøtekomme travle enkeltpersoner, slik at de kan lære etter egen evne og timeplan, uavhengig av hvor i verden de befinner seg. Med interaktivt brukergrensesnitt og stimulerende læringsmateriale, kan studentene engasjere seg aktivt i sin egen tilegning av språket. Samtidig kan lærerne overvåke studentenes fremgang nøye og gi individuell støtte og tilbakemelding.

“Vi er opptatt av å møte elevene der de lærer best og å kunne tilby det beste verktøyet for å oppleve rask fremgang,” sier Tharald. “Plattformen vår er ikke bare fleksibel for brukerne, men den er utviklet på en slik måte at vi kontinuerlig kan forbedre brukeropplevelsen basert på verdifulle tilbakemeldinger fra studenter og pedagoger.”

Noen nye kunder kan være skeptiske til integrasjonen av e-læring og tradisjonelle undervisningsmetoder, ifølge Tharald, men han forsikrer om at plattformen komplementerer eksisterende systemer sømløst. “Vår tilnærming er alltid å samarbeide med kunden og tilby løsninger som er skreddersydd for dem. Vi oppretter for eksempel spesialiserte klasser for studenter som utmerker seg i selvstyrt læring, noe som har vist seg å akselerere deres tilegning av språket betydelig.”

Lingus forpliktelse til kundetilfredshet går lengre enn bare implementering. Selskapet holder jevn kommunikasjon med sine kunder, og tilbyr workshops som letter kunnskapsutveksling og dyrker et solid læringsfelleskap.

Lingu opplever også stor suksess innen flyktningtjenestesektoren, og tilbyr en sårt trengt hjelpende hånd for mennesker i en utfordrende situasjon. “Plattformen vår har gjort det mulig for de som venter på formell opplæring å få en tidlig start med Lingu,” nevner Tharald, “og for mennesker som allerede er i arbeid tilbyr Lingu en unik mulighet til å fortsette språklæringen selvstendig og motta digital støtte fra lærere eller mentorer.”

Med en visjon om å holde seg i forkant av konkurransen, mener skolen at deres fleksibilitet og tilpasningsdyktighet er nøkkelen. “Vi tror at vår evne til å lytte til brukerne våre, tilpasse oss raskt, og kontinuerlig forbedre produktene våre, er det som skiller oss fra de andre på markedet,” konstaterer Tharald selvsikkert.

Lingu, en ledende språkskole i Norge, har utviklet en plattform med fokus på interaktiv og fleksibel språkopplæring for de som ønsker å utvikle sine norske språkferdigheter. Med avanserte, men brukervennlige, digitale ressurser og en urokkelig lidenskap for kundetilfredshet, har Lingu blitt den selvsagte løsningen for språkstudenter på tvers av bransjer og bakgrunner.

Henning  Bergstad

Henning Bergstad
04 Oct, 2023