Back

Så da så, ja vel ja, å nei da -

Små ord på norsk

De første setningene du lærer på norsk er oftest enkle og korte. Etterhvert som du begynner å lytte til nordmenn som snakker, vil du merke at vi bruker nokså mange små ord, enten midt i setningen, eller veldig ofte på slutten  av setningene våre. Idag skal vi se litt nærmere på noen av disse ordene. Følg med...

Så da så, ja vel ja, å nei da - - Små ord på norsk

La det være sagt med én gang : Småord er ikke bare fyllord, de er viktige meningsbærere.

Småord kan uttrykke mange ting. Å legge til et lite ord som , da eller vel, kan endre meningen av setningen totalt !

 

I forrige bloggartikkel skrev vi at modalverb sier noe om hva vi tenker om det vi gjør.

På samme måte kan vi si at småord påvirker måten du presenterer noe på heller enn hva du beskriver. Et lite ord som så, vel eller da virker altså veldig sterkt inn på det du sier eller skriver.

 

Uttrykk med Så

"så bra"

 "så fært"

Her betyr så det samme som “how” på engelsk: How nice, how terrible

Så -

I Danmark sier de “så” når de mener slik eller sånn.

LItt av det sitter igjen i norsk også...

Kort sagt, nordmenn bruker veldig ofte så...


 

Uttrykk med Da

Når vi putter da inn i en setning, er det ofte for å uttrykke «Dette er en konklusjon», dvs vi vil ha rett i det vi poengterer:

 

"Vi har da oppdragelse !"

"Han er da ganske god…!"

"Det er da ikke vanskelig"

 

Når du er litt irritert, eller noen tuller veldig og du vil at de skal stoppe.

eller du vil uttrykke en avvisende holdning: På engelsk ville du kanskje si..

Hey! , cut it out!, no way, eller rubbish, bollocks, bullshit.

På norsk kan du si: 

-Du, da !


 

Uttrykk med Vel

Når vi legger til vel er det ofte fordi litt usikre. Vi sier til lytteren: “Hva mener du ?”

Du er vel ikke syk?

Han er vel ikke blitt borte ?

Dere skal vel ikke gifte dere ?

 

Vel alene blir langt på vei det samme som det engelske “well…”

Det er et “tenkeord”, du trenger en liten pause for å tenke deg om, men så kommer vel tankene… 

Uttrykk med Jo

Vi har skrevet om jo flere ganger før. Sjekk tidligere norskbloggartikler. Her kan vi bare kort si at jo kan bety  «Merk deg dette» eller “jeg vet at du er enig med meg”. Om du bruker jo i en setning, betyr det ofte at  det du sier er noe både du og den du snakker med allerede vet om eller lett kan akseptere. Dessuten er jo grunnlaget for en endelig konklusjon – Jo trumfer som sagt et Nei som har trumfet et Ja .


 

Etterhengte ord på dialekt

Norske språ˚forskere forsker for tiden på småord rundtomkring i hele Norge .

Har du hørt disse “haleordene” noen gang? De er ganske vanlige i dialekter

 

Da ‘sjø eller bare ‘sjø Trøndelag

 

‘Sant   er fra   Bergen

 

Da ma    sier folk i Gudbrandsdalen ( varianter: ‘Ra ma, ‘Ma )

 

E’ru ’von  kommer også fra Gudbrandsdalen  (variant e’von)

 

Su’ eller sju er fra  Østerdalen


 

Her kan du lese  mer om småord i norsk og forskningen på dem


Vi håper du kan bli inspirert til å lære mer om små ord

og begynne å bruke dem i ditt eget språ˚k.

 

Husk at Øvelse Gjør Mester !

 

Lykke til videre !

 

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
04 Sep, 2018

Comments