Back

🪐 Verbuniverset: del 1

Hvordan bruke infinitiv med og uten å.

Kaptein Cahill har reist ut i verbuniverset på søken etter svar.👽 Hun har heldigvis megahjernen av en datamaskin, 🤖 P.I.A. 3000, med seg på turen. Sammen skal de utforske planeten Infinitiv. Få på deg romdrakten, og bli med!

C: Kaptein Cahill kaller jorden. Kan du høre meg? Jeg nærmer meg planeten Infinitiv.  Kan du høre meg?

C: Første opptak, dag 1, og jeg har mistet kontakten med jorda. Jeg nærmer meg planeten Infinitiv. Jeg er helt alene ombord og jeg har med meg P.I.A. 3000, den mest intelligente skapningen i universet. 

Pia 3000 kan du skru deg på?

P: Hei Camilla.

C: Hei, P.i.A. ! Vi nærmer oss planeten Infinitiv, og jeg trenger informasjon fra deg. 

P: Velkommen til det norske verbuniverset. Vi skal dele den norske verbuniversets mørke hemmeligheter med deg. Først var det Big Bang og så kom infinitiv. Så kom presens, så kom preteritum, så kom presens perfektum og så kom preteritum perfektum.

C: Veldig bra, P.I.A. 3.000, men nå har vi planeten Infinitiv foran oss. Det er den vi skal konsentrere oss om akkurat nå. Jeg trenger informasjon om planeten Infinitiv. Pia 3000, hva er infinitiv?

P: Å rope, å rape, å snorke, å spytte, å diskutere, å sovne, å våkne,  å hjelpe, å kysse.

Når vi skal forklare hva infinitiv er i klasserommet sier vi ofte at det er den formen av verbet som du kan finne i ordboka. Vi sier også at infinitiv er den formen av verbet som får å foran seg, for eksempel å kysse. Dette er gode forklaringer.

C: Fint, P.I.A.  3000. Det er gode forklaringer du kommer med her, men vi som lærer oss norsk oppdager fort at man kan bruke infinitiv med og uten å. Kan du forklare dette?

P: Selvfølgelig. Vi bruker infinitiv uten å etter de modale hjelpeverbene må, skal, bør, vil, kan. 

For eksempel:  Jeg vil spise USB kabler.  (Uten å)

Vi bruker infinitiv med å etter alle andre verb.

For eksempel: Jeg trenger å oppdatere operativsystemet mitt. (Med å)

Det var den grammatiske forklaringen. Forklaringen du leser i grammatikkboken din. Forklaringen du faktisk trenger for å forstå hvordan ting henger sammen. Forklaringen du trenger for å bygge den norske grammatikkhuset ditt. Forklaringen du får når du stiller språklige spørsmål i Facebookgrupper på nett. Forklaringen du får når du spør din kjære lærer.

C: Bra P.I.A., takk. Det  hjalp meg mye, men som vanlig så må jeg få konkrete eksempler på dette for å kunne være trygg når jeg lander på planeten Infinitiv.

P: Og i dag har du med deg?

C: Fem gode eksempler på bruk av modalverb sammen med infinitiv.

P: Ok, få høre. 

C: En Romodyssé kan vinne Oscar. 

P: Her har du et modalverb, hvilket?

C. Kan 

P: Du har et verb i infinitiv. Hvilket?

C: Vinne.

P: Kan vinne, med å eller uten å?

C: Uten å

P: Veldig bra. Har du flere eksempler, Camilla?

C: Kona er nok klar for at jeg skal reise ut i universet.

P: Her har du modalverbet..?

C: Skal.

P: Du har et verb i infinitiv, hvilket?

C: Reise.

P: Aha, skal reise. Ok, har du flere eksempler?

C: Ja det har jeg. Slik vil de bruke penger på romskip.

 P: Hvilket modalverb?

C: Vil.

P: Verb i infinitiv?

C: Bruke.

P: Aha, vil bruke. Slik vil de bruke penger på romskip. Uten å? Med å?

C: Uten å.

P: Perfekt. Hva er det neste eksempelet du har med?

C: Disse alien symptomene bør du se etter. 

P: Hvilket modalverb har du her?

C: Bør.

P: Hvilket verb i infinitiv har du her?

C: Se.

P: Bør se, aha, med å, uten å? 

C: Uten å.

P: Hvorfor?

C: Fordi det er et modalverb foran, og da trenger du ikke å bruke å.

P: Jeg ville bare sjekke om du var våken. Neste eksempel?

C: Nå må dere våkne. 

P: Modalverbet er..?

C: Må.

P: Ok, og verbet er?

C: Våkne.

P: Altså verbet i infinitiv, det var..?

C: Våkne.

P: Må våkne, nå må dere våkne. Med å?

C: Uten å.

P: Så hvis du sover, du som sitter og hører på. Nå må du våkne  –uten å

C: Kult! Da har vi fått klarhet i bruk av modalverb.

P: Det  har vi, hva har vi gjort nå? Vi har snakket om kan, vil, skal, må, bør –uten å. Ok, så husk dette, modalverb uten å, alltid!

Vi må snakke videre om infinitiv, med og uten å. Nå har vi snakket om uten å, hva med med?

C: Hva med med?

P: Hva med med? Når skal jeg bruke infinitiv med å?

C: Vi skal bruke infinitiv med å med alle andre verb.

P: Så alle vanlige verb, kan vi si, pluss full infinitiv.

C: Full infinitiv, det vil si med å.

P: Riktig, kan du gi meg de siste eksemplene du har med deg?

C: Han liker å provosere romvesener.

P: Ok, hvilket såkalt vanlig verb, har du her?

C: Liker.

P: Aha, og verbet i infinitiv?

C: Å provosere.

P: Liker å provosere, ok ,riktig! Hvorfor var det riktig?

C: Fordi det er et vanlig verb, og da trenger vi alltid ham med å.

P: For deg som allerede visste alt dette, og har alt under kontroll så har vi litt ekstra godteri.

C: Vi er dypere inn i materien her nå.

P: Vi går dypere og dypere og dypere, og godteriet vi skal snakke om er..?

C: Preposisjoner. De små satellittene som kretser rundt planetene, vet du og som skaper veldig mye forvirring og hodebry. Preposisjoner er fiffige greier. Ok hvilken proposisjon skal vi ha et spesielt fokus på?

P: En proposisjon som brukes veldig mye sammen med infinitiv er "for" og vi skal se på "for å". Når bruker man egentlig "for å "?

C: Jeg har sjekket allerede med P.I.A. 3000 og jeg jeg jeg kan fortelle hva jeg har lært. Jeg har lært at " for å"  kan vi si har omtrent samme betydning som "fordi". 

P: Jeg har mange eksempler.

C: Kult.

P: Er du klar?

C: Jeg er klar som et egg.

P: Ok, så la oss la oss se på to eksempler. Ja.

C: Det første er: Erna gikk i butikken for å kjøpe sjokolade

P: Ja "for å". Hva betyr "for å" i denne setningen?

C: Erna gikk i butikken fordi hun skulle kjøpe sjokolade.

P: Så det betyr det samme som "fordi"?

C: Omtrent. Så har jeg ett til til deg: Skifter navn til laks for å få gratis sushi.

P: Hæ?

C: Dette er en avisoverskrift, ok?  Skifter navn til laks for å få gratis sushi.

P: Ok, så det er en person som skifter navnet sitt til laks fordi da får denne personen gratis sushi.

C: Legg merke til en ting når vi bruker "for" altså proposisjonen "for "så er det som en liten snarvei. Da effektiviserer vi språket, og så slipper du å bruke så utrolig mange ord.

P: Og du slipper unna subjunksjonen  fordi. Ville du ha skiftet navn til laks, Camilla, for å få gratis sushi?

C: Definitivt. Uten tvil.

P: Gla’ laksen, Camilla.

C: Ja, gla'laksen Cahill.

P: Ja, jeg ville ha gjort det samme. Da har vi snakket om infinitiv med og uten å. Det var hovedtemaet, og vi lærte at med modalverbene bruker man ikke å. Med vanlig verb bruker man å.

C: Og vi lærte også hvordan vi kan bruke en veldig vanlig proposisjon som er altså for sammen med infinitiv for å lage snarveier i språket sånn at vi slipper å bruke fordi  og så mange andre ord.

Jeg tar mine første steg på planeten Infinitiv. Jeg vet hva jeg må gjøre. Jeg vet når jeg må bruke å og når jeg ikke må bruke å. Jeg har med meg flagget, Lingu flagget som jeg nå skal sette i jorda på planeten Infinitiv. 

Jeg kan det! Jeg har lært det! Et stort steg for meg!

 

 

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Camilla Cahill

Camilla Cahill
26 Mar, 2021

Comments