Vacant position

Norsk- og karriereveileder i Haugesund

Work location

Lingu Haugesund

Contract type

prosjektstilling

Job title

Norsk- og karriereveileder

Application deadline

Snarest

Apply now
 • I Lingu Haugesund tilbyr vi yrkeserettet norskopplæring med praksisplass for voksne innvandrere som er arbeidssøkere og har behov for kvalifisering til arbeid. Gjennom AMO tiltak og andre oppdrag fra offentlige instanser vil Lingu kunne gjennomføre flere kurs fra voksne innvandrere som har behov for kvalifiering til jobb.Kurset kombineres med undervisning i norsk, arbeidslivskunnskap og digitale ferdigheter. Sammen med norsk og karriereveileder skal deltaker få god veiledning og oppfølging som sikrer deltakers mulighet for å komme ut i arbeid og/ eller utdanning.

 • Dette er et engasjement til 31.12.24 med mulighet for forlengelse.

 • Vi ser etter flere dyktige karriereveiledere og norsklærere som har et brennende engasjement for norskundervisning og arbeidsformidling.

 • Oppdraget vårt er å kunne veilede flere ut i jobb i gjennom kurs som øker deltakers jobbmulighet.

 • Vi har 1 ledige deltidsstilling i Lingus kurssenter i Haugesund. Du vil få jobbe med dyktige og engasjerte norsklærere og karriereveiledere som brenner for skape motivasjon og lærelyst. Det er mulighet for å kombinere stillingen som karriereveileder og norsklærer, og slik oppnå en høyere stillingsprosent.

 • For søkere med pedagogisk utdanning og norsk som andre språk kan stillingen kombineres med andre stedsbaserte og online kurs i Lingu.

Lingu er en godkjent tilbyder av norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere. Vårt oppdrag er å hjelpe mennesker mestre nye ferdigheter, gripe nye muligheter og utvide sine horisonter.

Som medarbeider i Lingu blir du en del av en faglig dyktig og kreativ stab, samt av et selskap i vekst og utvikling. 

Vårt fokus ligger på forholdet til deltakerne, oppnåelse av læringsmål og fremme av et inkluderende læringsmiljø. Vi har et team som er rause og engasjerte, og vi søker enkeltpersoner som også besitter sterke mellommenneskelige ferdigheter.

Vi kan tilby

 • en givende jobb der du bidrar til å gi mennesker nye muligheter

 • et inkluderende, kreativt og dynamisk arbeidsmiljø med sterk delingskultur

 • årlige utviklingsdager for kursholdere med fokus på faglig utvikling

 • en arbeidsplass i frontlinjen i den digitale revolusjonen

 

For deg som føler et kall, vil vi veldig gjerne høre fra deg. Spørsmål angående stillingen kan rettes per e-post til Saira@lingu.no eller per telefon på 40107541.

Recruiter

 • Saira Khursheed

  Business Developer

  40107541

  saira@lingu.no

About us

Lingu is a Norwegian edtech company and an accredited language school in Norway. We offer language courses in Norwegian and English, and several other languages.

Our aim is to create a unique learning experience for our customers, and to facilitate life-long learning and development in our team.