Loading…

18. Tv-debatt

B2

You need to register or sign in to attend this class!

Nov 7, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Vi jobber med
  • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
  • Uttrykke uenighet
  • Argumentasjon
  • Ytringssyntaks


Læringsmål
  • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
  • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 


Group page Member area home