Loading…

8.Organisasjonsliv og velferdsstaten Norge

Conversation B1

You need to register or sign in to attend this class!

Sep 20, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Organisasjonsliv og frivillig arbeid
arbeidsmiljø

Grammatikk
Determinativer og subjunksjoner
Group page Member area home