Loading…

11. Velferdsstaten Norge I

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Feb 14, 2018
09:00 - 10:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
50 experience points available. Lese og lytte,Uttale,Samtale,VokabularogGrammatikk
Team3 Nora Wifstad
Tema
Organisasjonsliv og frivillig arbeid
arbeidsmiljø

Grammatikk
Determinativer og subjunksjoner
Group page Member area home