Loading…

2. Familie og boformer

Conversation A2

You need to register or sign in to attend this class!

Feb 12, 2018
19:00 - 20:00
Online
40 experience points available. Lese og lytte, Samtale, Uttale, Vokabular, and Grammatikk
Profile ja lingu Milan Tosic
Grammatikk
  • bestemt og ubestemt form av substantivet
  • eiendomsord
  • bøying av familieord


Læringsmål
  • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
  • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner
Group page Member Area