Loading…

7. Livsstil og kosthold

Big group A2

You need to register or sign in to attend this class!

Apr 21, 2018
11:30 - 12:30
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Samtale,Uttale,VokabularogGrammatikk
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
  • ordforståelse
  • adjektiv vs adverb

Læringsmål

  • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
  • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
  • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner
Group page Member area home