Loading…

13. Jobbsøking og CV

Big group A2

You need to register or sign in to attend this class!

Apr 28, 2018
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Vokabular,Samtale,Uttale,Lese og lytteogGrammatikk
Milan Milan Tosic
Grammatikk
 
  • ordforråd
  • modalverb
  • perfektum partisipp 
  • adjektiv
  • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
  •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
  •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

Group page Member area home