Loading…

11. Et nytt liv

A2

You need to register or sign in to attend this class!

May 3, 2018
11:00 - 12:00
Online
40 experience points available. Lese og lytte,Uttale,Samtale,VokabularogGrammatikk
Milan Milan Tosic
Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
  • kunne uttrykke dine følelser
  • kunne snakke om planer 
  • kunne gi og få råd og tips
Group page Member area home