Loading…

22. Norge i gamle dager II

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Nov 19, 2019
17:00 - 18:50
Domkirkegaten 3, Bergen, Norge
Profile for cv Anne Elin Haraldsen
Kapittel 10 Norge i gamle dager 

Mål for dette kapitlet:

·      Deltakerne skal få kunnskaper om Norge i tidligere tider.
·      De skal ha vokabular til å kunne snakke om sosiale forhold og familiemønstre i andre land de kjenner.
·      De skal kunne snakke om arbeidsliv og næringsliv.
·      De skal kunne uttrykke sammenlikninger. 

I grammatikken skal de lære om
·      infinitiv med og uten å
 ·      det-setninger med infinitiv  
Group page Member Area