Loading…

14. Skole og utdanning II

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Oct 21, 2019
09:00 - 10:50
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Kapittel 7 Skole og utdanning 

 Mål for dette kapitlet:
·      Kursdeltakerne skal lære om det norske utdanningssystemet og mulighetene for videreutdanning.
·      De skal kunne uttrykke meninger om skolens innhold og om kjønnsroller i undervisningen.
·      De skal kunne uttrykke enighet og uenighet.

I grammatikken skal de lære
·      de vanligste leddsetningene
 ·      adjektiv brukt som substantiv   
Group page Member Area