13. Litt om Norge 🇳🇴

A2
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Starts in 7 months ago

Grammatikk

  • Sammenbinding av setninger
  • Setningsadverb

Uttale
  • Trykk

Benedicte Vindseth
Profile bilde
Stavanger 12 Dec at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white