23. Utdanning og vitenskap I

B2
Starts in 5 months ago

Tema
  • Vitenskap, Darwin og vaksiner 

Grammatikk
  • hypotetiske setninger
  • preposisjoner
  • subjunksjoner og konjunksjoner, 
Milan Tosic
Profile slack bilde
Online 22 Jan at 18:30 - 20:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white