14. Grammatikk, uttale og samtale 👄 👄

A2
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Starts in 7 months ago

Vi repeterer grammatikken og gjør oss klar for B1.

Vi fokuserer på uttale av ord og setningsintonasjon og snakker masse norsk sammen.

Mary Egeland
Profile mary
Stavanger 17 Dec at 17:00 - 18:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white