Loading…

28. Noen glimt fra Norges historie II

B1

You need to register or sign in to attend this class!

Apr 16, 2020
17:00 - 18:50
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile profilbilde Tine Frantzen
Kapittel 13 Noen glimt fra Norges historie 

Mål for dette kapitlet:

·      Kursdeltakerne skal få kjennskap til hovedtrekk i Norges historie
·      De skal få kjennskap til grunntrekkene i det politiske systemet
·      De skal få innblikk i språksituasjonen i Norge
·      De skal kunne fortelle om historiske og politiske forhold i andre land de kjenner
·      De skal kunne bruke datoer og årstall riktig 

I grammatikken skal de lære å bruke

·      hjelpeverb i preteritum  
Group page Member Area