Jobbintervju

A2-2
Starts in 14 days ago

Grammatikk
  • adjektiv
  • setningsstruktur
  • tekstsyntaks

Læringsmål
  • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
  • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
  • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

Yngvil Vatn Guttu
Profile yngvil
Online 19 Mar at 18:00 - 19:00

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white