14. Helse II

B2
Domkirkegaten 3, Bergen, Norge
Starts in 8 minutes ago

Tema
  • Del C surrogati - tekst og samtale - skriveoppgave

Grammatikk
  • bruk av "så" i forskjellige sammenhenger (del A)
  • substantivbøyning
  • skal/kommer til å/vil 


Sebastian Jacobsen
Profile img 5752 1
Bergen 20 Oct at 19:00 - 20:50

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white