6. Å leve sammen II

B2
Starts in 13 days ago

Tema
Pappapermisjon

Grammatikk
  • forskjell/forskjellig
  • tekstbinding og ordstilling
  • preposisjoner: til/for
  • adjektivet liten 

Kari Hennum
Profile kari
Online 16 Sep at 18:00 - 19:45

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu Norge AS
Learnanywhere white