Boligen min

A2-1
Starts in 8 days ago

Grammatikk
  • adjektiv, komparativ og superlativ
  • stedspreposisjoner
  • setninger med derfor og fordi
  • eiendomsord

Læringsmål

  • kunne gi uttrykk for meninger
  • kunne beskrive bosted og boforhold
  • kunne sammenligne 
  • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

Milan Tosic
Profile slack bilde
Online 24 Nov at 10:00 - 10:45

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu AS
Learnanywhere white