Norskprøve A2

A2-2
Starts in 3 days

Læringsmål
  • forberedelse til norskprøven A2- oppsummering av alle delene
  • leseprøven
  • lytteprøven
  • skriftlig framstilling
  • muntlig prøve
  • å forbedre leseferdigheter, lytteferdigheter, skriveferdigheter og ha muntlig trening

Kari Hennum
Profile kari
Online 30 Nov at 17:30 - 18:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2020 Lingu AS
Learnanywhere white