8. Idrett og friluftsliv I

B2
Starts in 15 days

Tema
  • Kroppsbilde og kroppsidealer 

Grammatikk
  • gjør/får
  • ordlaging
  • vokabular
  • midlertidig/imidlertid 


Milan Tosic
Profile slack bilde
Online 12 Aug at 11:00 - 12:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white