I butikken

A2-1
Starts in 6 days ago

Grammatikk

  •  adjektivet åpent
  • indirekte tale: at, om

Læringsmål
  • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
  • kunne formidle enkel informasjon
  • kunne forklare hva en liker og ikke liker
  • kunne gi uttrykk for reaksjoner

Kari Hennum
Profile kari
Online 27 Jul at 09:30 - 10:30

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white