6. Kan du hjelpe meg? II

Kapittel 3.3 Modalverb: Samaneh vil kjøpe solbriller på lørdag 😎

Kapittel 3.4 Du lærer mer om uttale 😲

Kapittel 3.5 Lytt og lær 🎧

Kapittel 3.6 Repetisjon fra kapittel 1 til 3 💭

  • a1

  • Fast-track

COMPLETED

22 Nov at 09:00 - 10:50
Elise Hardie

Elise Hardie

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level